Περιήγηση: Pompeo-Go-Home

Επικαιρότητα
Ανεπιθύμητος ο Πομπέο στην Θεσσαλονίκη: Σήμερα στις 7 μ.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου το συλλαλητήριο της ΕΔΥΕΘ

Σήμε­ρα το από­γευ­μα, στις 7 μμ, στο άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, η Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη Θεσ­σα­λο­νί­κης, από κοινού…