Περιήγηση: PRAKTIKE

Ματιές στην Επικαιρότητα
Απαράδεκτη προβοκάτσια της PRAKTIKER στο δικαίωμα της απεργίας, για να πουλήσει ποδήλατα

Εχο­ντας μετα­τρέ­ψει την ζωή των εργα­τών σε ποδή­λα­το με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση να χτυ­πά κόκ­κι­νο, τις ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας και τις…