Περιήγηση: Premio Nobel de la Paz para las brigadas médicas cubanas Henry Reeve

Επικαιρότητα
Βραβείο Νόμπελ στην κουβανική ιατρική ταξιαρχία Henry Reeve: Νόμπελ ΝΑΙ — εμπάργκο ΟΧΙ!

Στις 14-Οκτ-2020, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Δεύ­τε­ρο Δια­δι­κτυα­κό Σεμι­νά­ριο της Εκστρα­τεί­ας Unblock_Cuba_2020 (στα­μα­τή­στε το εμπάρ­γκο της Κού­βας), που φιλο­ξέ­νη­σε το ICAP Instituto…

Ανακοινώσεις
21-Σεπ-2020: Παρουσίαση της ελληνικής πρότασης για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην διεθνή μπριγάδα «Χένρι Ριβ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προ­σκα­λού­με στις 21-Σεπ-2020 στην επί­ση­μη παρου­σί­α­ση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ για το Βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης 2021 στην Διεθνή…

Επικαιρότητα
Ο Μίκης Θεοδωράκης ζητά, την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

Δελ­τίο Τύπου Με ιδιαί­τε­ρη συγκί­νη­ση δεχτή­κα­με σήμε­ρα, 28 Αυγού­στου, την υπο­γρα­φή του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στο κάλε­σμα που έχει απευ­θύ­νει Ελλη­νι­κή πρω­το­βου­λία  που  ζητά, την…