Περιήγηση: Prensa Latina

Επικαιρότητα
Διεθνής απήχηση της παρουσίασης του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Το ενδια­φέ­ρον Κου­βα­νι­κών και άλλων ξένων μέσων ενη­μέ­ρω­σης προ­σέλ­κυ­σε η εκδή­λω­ση για την παρου­σί­α­ση στην Αθή­να του βιβλί­ου «Τσε Γκεβάρα,…