Περιήγηση: Propatria

Επικαιρότητα
Φασίστες της συμμορίας “propatria” τραμπούκισαν φοιτήτρια στέλεχος της ΚΝΕ

Την άναν­δρη και τρα­μπού­κι­κη επί­θε­ση φασι­στοει­δών σε στέ­λε­χος της ΚΝΕ, φοι­τή­τρια στο Γεω­πο­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο, σήμε­ρα Κυρια­κή, μέσα σε συρ­μό του…