Περιήγηση: Q&A Ουκρανία

Πολιτική
Αν δεν σταθούμε στο πλευρό του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, πώς θα ζητήσουμε την «αλληλεγγύη» των συμμάχων μας όταν απειληθούμε;

Ερώ­τη­ση: Η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο είναι δεδο­μέ­νη, για­τί μόνο έτσι θα μπο­ρεί να ζητή­σει την αλλη­λεγ­γύη των συμμάχων…