Περιήγηση: rapid test

Προτεινόμενο
Με εκπτώσεις στα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετωπίζει την έκρηξη κρουσμάτων η κυβέρνηση

Με την επί­κλη­ση της «ατο­μι­κής ευθύ­νης» και με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρες εκπτώ­σεις στα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα αντι­με­τω­πί­ζει η κυβέρ­νη­ση την εκτί­να­ξη των…

Πολιτική
ΚΚΕ: Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού ουσιαστικά συνοψίζεται στη φράση: «κανένα νέο μέτρο προστασίας»

«Τη στιγ­μή που η παν­δη­μία είναι σε έξαρ­ση και μια νέα μετα­δο­τι­κή μετάλ­λα­ξη βρί­σκε­ται ‘προ των πυλών’, το περιε­χό­με­νο των…

Πολιτική
Ομικρον: Φορτώνει στους εμβολιασμένους το κόστος για rapid —  ΚΚΕ: Δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ και αναγκαία μέτρα προστασίας

Νέα χαρά­τσια προς τον λαό σχε­διά­ζει η κυβέρ­νη­ση. Κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης των πολι­τι­κών συντα­κτών, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γ.…

Προτεινόμενο
Με rapid test στα οδοντιατρεία οι εμβολιασμένοι – Με μοριακό οι ανεμβολίαστοι

Για τη νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στα οδο­ντια­τρεία από σήμε­ρα, μίλη­σε ο Βασί­λης Στα­θό­που­λος, μέλος του Οδο­ντια­τρι­κού Συλ­λό­γου Αττι­κής. Την υπο­χρέ­ω­ση να…