Περιήγηση: remdesivir

Υγεία
Τα δύο τρίτα των ασθενών με σοβαρή εξέλιξη της Covid-19 εμφάνισαν βελτίωση μετά τη χορήγηση του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη

Περί­που τα δύο τρί­τα των ασθε­νών με σοβα­ρή λοί­μω­ξη Covid-19 εμφά­νι­σαν βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης τους μετά τη θερα­πεία τους επί…