Περιήγηση: Remi de Vos

Θέατρο
Αποσύμπλεξη

Γράφει ο Βασίλης Κρίτσας // Ένα στέλεχος επιχείρησης με αριστερό παρελθόν, που δεν πάει διακοπές, γιατί φοβάται την απόλυση και…