Περιήγηση: RescEU

Πολιτική
Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ σχετικά με «τις φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη»

«Τα αιτή­μα­τα του λαού των περιο­χών που επλή­γη­σαν από τις πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές, αλλά και τις πλημ­μύ­ρες των προη­γού­με­νων μηνών, για…