Περιήγηση: ROSENZVAIG EDUARDO

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Eduardo Frontcover: Η κάμπια πάνω στον μαυροπίνακα (Μτφ-Πρόλογος: Βασίλης Αλεξίου)

Το «παρά­ξε­νο» αυτό βιβλίο, ένα υβρι­δι­κό μείγ­μα μαρ­τυ­ρί­ας, μυθι­στο­ρί­ας, βιο­γρα­φί­ας και άλλων ειδών, επι­κε­ντρώ­νε­ται στις δύο τελευ­ταί­ες ώρες της ζωής…