Περιήγηση: Saab

Διεθνή
Κατασκοπεία των ΗΠΑ κατά της σουηδικής Saab – με τη βοήθεια των δανέζικων μυστικών υπηρεσιών

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η υπη­ρε­σία κατα­σκο­πεί­ας NSA National Security Agency των ΗΠΑ κατα­σκό­πευε την αμυ­ντι­κή βιο­μη­χα­νία της Σου­η­δί­ας και Δανίας…