Περιήγηση: Sea Watch

Διεθνή
Η πλοίαρχος Καρόλα Ρακέτ θα εμφανιστεί ενώπιον ιταλικού δικαστηρίου

Η πλοί­αρ­χος του γερ­μα­νι­κού σκά­φους διά­σω­σης Sea-Watch 3 πρό­κει­ται να εμφα­νι­στεί σήμε­ρα ενώ­πιον δικα­στη­ρί­ου κατη­γο­ρού­με­νη ότι εμβό­λι­σε ένα ταχύ­πλοο της…

Διεθνή
Ο λιμενεργάτες της Γένοβα για μία ακόμη φορά δεν έγιναν συνένοχοι στο έγκλημα — Οι εξελίξεις με την Καρόλα Ράκετε

Το πλοίο της γερ­μα­νι­κής μη κυβερ­νη­τι­κής οργά­νω­σης Sea-Watch,  με την Καρό­λα Ράκε­τε πλοί­αρ­χο, περι­συ­νέ­λε­ξε 53 μετα­νά­στες ανοι­κτά των ακτών της…