Περιήγηση: self test

Προτεινόμενο
Γιάννη Γαλανόπουλου μέλους ΕΓ ΟΕΝΓΕ στην ΕΡΑ Καλαμάτας
Featured Video Play Icon
Γ. Γαλανόπουλος: Με τα χρήματα για τα self test, η κυβέρνηση θα μπορούσε να καλύψει τα κενά των νοσοκομείων σε προσωπικό

Ο αριθ­μός των δια­σω­λη­νω­μέ­νων εκτός ΜΕΘ είναι το νού­με­ρο που απο­τυ­πώ­νει με ακρί­βεια την πίε­ση που δέχε­ται το δημό­σιο σύστημα…

Προτεινόμενο
Αυτές είναι οι τριάντα εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό για τα self test

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πρώ­τη φάση του δια­γω­νι­σμού-εξπρές της κυβέρ­νη­σης για τα δέκα εκα­τομ­μύ­ρια self tests, με την ανα­κοί­νω­ση από την Πολι­τι­κή Προστασία…

Προτεινόμενο
Υποχρεωτικά τα self test για τουρισμό, σχολεία και τους κλάδους που θα ανοίξου — Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο»

Για επι­δεί­νω­ση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης σε αρκε­τές περιο­χές, έκα­νε λόγο ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Νίκος Χαρ­δα­λιάς, κατά τη διάρ­κεια της…