Περιήγηση: Ses Kocaeli

Διεθνή
Τουρκία: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος-ιδιοκτήτης ειδησεογραφικού ιστότοπου

Ο ιδιο­κτή­της ενός τουρ­κι­κού ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού ιστό­το­που δολο­φο­νή­θη­κε σε ένο­πλη επί­θε­ση σήμε­ρα και η αστυ­νο­μία έχει συλ­λά­βει έναν ύπο­πτο, ανέ­φε­ρε το…