Περιήγηση: SIPRI

Επικαιρότητα
Έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI): Μεγαλώνει η πυρηνική απειλή για τους λαούς

Ο αριθ­μός των πυρη­νι­κών όπλων θα αρχί­σει να αυξά­νε­ται μέσα στην επό­με­νη δεκα­ε­τία, εκτι­μά το Ινστι­τού­το Η πυρη­νι­κή απει­λή για…