Περιήγηση: Soberana 02

Επικαιρότητα
Πρώτη η Κούβα στον αντι-Covid εμβολιασμό σε όλη την Αμερική και με το υψηλότερο ημερήσιο % στον κόσμο

|| Γρά­φει ο Ángel Guerra, Λατι­νο­α­με­ρι­κα­νός και διε­θνής ανα­λυ­τής, αρθρο­γρά­φος της μεξι­κα­νι­κής εφη­με­ρί­δας La Jornada. Υπήρ­ξε διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δας Juventud…