Περιήγηση: Stanley Kubrick

Απόψεις
Τηλεσκουπίδια!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με πλή­θος νέων προ­γραμ­μά­των μπή­κε ο Οκτώ­βρης στις μικρές οθό­νες μας. Νέα σήριαλ, νέα τηλεπαιχνίδια,…