Περιήγηση: STUDIO - ΣΤΟΥΝΤΙΟ new star art cinema

Εκδηλώσεις
«54 ΧΡΟΝΙΑ από τη δολοφονία του ΤΣΕ»: Εκδήλωση τιμής και μνήμης

8|10|2021 Διορ­γά­νω­ση NEW STAR Υπό την αιγί­δα: 🇨🇺  πρε­σβεία της Κού­βας Συν­διορ­γά­νω­ση Ελλη­νο­κου­βα­νι­κό­ςΣύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης ΕΕΔΔΑ   (Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημοκρατικής…

Ανακοινώσεις
Αναβάλλεται, λόγω των έκτακτων μέτρων, για τις 9/10 η εκδήλωση για το Νόμπελ στους γιατρούς της Κούβας

Ανα­βάλ­λε­ται για τις 9 Οκτώ­βρη, λόγω των έκτα­κτων μέτρων για την παν­δη­μία του Covid-19, η εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης της Ελλη­νι­κής πρότασης…

Επικαιρότητα
Tο ακυκλοφόρητο προφητικό ντοκιμαντέρ του Τάσσου Λέρτα: «Ντοκουμέντο — η μάχη της Αθήνας» στο STUDIO

Το ντο­κι­μα­ντέρ αφη­γεί­ται τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα της ελλη­νι­κής ιστο­ρί­ας, από την 4η Αυγού­στου του 1936 έως την 4η Δεκεμ­βρί­ου του…