Περιήγηση: STUDIO new star art cinema

Εκδηλώσεις
«54 ΧΡΟΝΙΑ από τη δολοφονία του ΤΣΕ»: Εκδήλωση τιμής και μνήμης

8|10|2021 Διορ­γά­νω­ση NEW STAR Υπό την αιγί­δα: 🇨🇺  πρε­σβεία της Κού­βας Συν­διορ­γά­νω­ση Ελλη­νο­κου­βα­νι­κό­ςΣύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης ΕΕΔΔΑ   (Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημοκρατικής…

Ανακοινώσεις
21-Σεπ-2020: Παρουσίαση της ελληνικής πρότασης για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2021 στην διεθνή μπριγάδα «Χένρι Ριβ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προ­σκα­λού­με στις 21-Σεπ-2020 στην επί­ση­μη παρου­σί­α­ση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ για το Βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης 2021 στην Διεθνή…