Περιήγηση: Twitter

Κοινωνία
ΚΝΕ: Το twitter «κλείδωσε» τον επίσημο λογαριασμό του «Οδηγητή», λόγω μίας ανάρτησης για την Παλαιστίνη

«Η γνω­στή εται­ρεία μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης “Χ” (πρώ­ην twitter) “κλεί­δω­σε” για κάποιες ώρες τον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό του “Οδη­γη­τή”, του περιοδικού…

Επικαιρότητα
Πορτοσάλτε: Πρότεινε να… πληρώνουν όσοι θέλουν να πουν τη γνώμη τους δημόσια!

Ακό­μη και ο πλέ­ον νοση­ρός νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρος «εγκέ­φα­λος» θα δυσκο­λεύ­ο­νταν να το εκστο­μί­σει. Κι’ όμως, ο Άρης Πορ­το­σάλ­τε κατά­φε­ρε να ξεπεράσει…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Με αφορμή την εξαγορά του Twitter: Το πουλί (της ενημέρωσης) στο κλουβί (της αστικής τάξης)

Το που­λί (της ενη­μέ­ρω­σης) στο κλου­βί (της αστι­κής τάξης) Μεγά­λη συζή­τη­ση προ­κα­λεί η αλλα­γή ιδιο­κτη­σί­ας στο δημο­φι­λές Twitter. Ο μεγι­στά­νας Ιλον…