Περιήγηση: Twitter

Διεθνή
Το twitter έκλεισε το λογαριασμό του Τραμπ — Το υποκριτικό ενδιαφέρον για τη δημοκρατία

Και τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης έχουν εμπλα­κεί στη σφο­δρή αντι­πα­ρά­θε­ση τμη­μά­των της αστι­κής τάξης στις ΗΠΑ σφίγ­γο­ντας τον κλοιό σφίγ­γει γύρω…

Επικαιρότητα
Μήνυση από τη δικηγόρο Γιάννα Κούρτοβικ σε χρήστη του Twitter για συκοφαντική δυσφήμιση

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα του thepressproject.gr, η δικη­γό­ρος Γιάν­να Κούρ­το­βικ, υπέ­βα­λε μήνυ­ση στη Δίω­ξη Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος ενα­ντί­ον του προ­σώ­που που κρύβεται…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Συγχωρήστε με, κύριε. Δεν το έκανα επίτηδες» — Εσύ με ποια γυαλιά θα το δεις;

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Χτες, το πρωί στο twitter δημο­φι­λές χάστανγκ ο Πορ­το­σάλ­τε, το από­γευ­μα η Μάν­δρου, σήμε­ρα ο Ρου­βάς… Συνε­χώς διευρύνει…