Περιήγηση: UNRWA

Διεθνή
Τις πιο ακραίες ισραηλινές θέσεις υιοθέτησαν οι ΗΠΑ — Αρνούνται την ύπαρξη Παλαιστίνιων προσφύγων

Το Ισρα­ήλ χαι­ρέ­τι­σε σήμε­ρα την από­φα­ση των ΗΠΑ να μην χρη­μα­το­δο­τούν πλέ­ον την υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για τους παλαι­στί­νιους πρόσφυγες…