Περιήγηση: Ursula von der Leyen

Επικαιρότητα
Παραχωρήστε μας τουλάχιστον τα ίδια δικαιώματα με τα ζώα, λένε οι πρόσφυγες στο Καρά Τεπέ

Τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη, αλλά και νωρί­τε­ρα –από την άνοι­ξη, η κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­ζε «πανο­ρά­μα­τα» με drones που έδει­χναν δήθεν προ­θέ­σεις της…