Περιήγηση: VMRΟ DPMNE

Διεθνή
Δημοψήφισμα ΠΓΔΜ — Ζ. Ζάεφ: «Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνουμε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ» — Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών

Με την ολο­κλή­ρω­ση της ψηφο­φο­ρί­ας ο Ζόραν Ζάεφ έκα­νε σαφές αυτό που και πριν το δημο­ψή­φι­σμα έλε­γε τι ανε­ξαρ­τή­τως της συμμετοχής,…