Περιήγηση: Wenn ich Kultur höre

Ιστορία
“Wenn ich Kultur höre …entsichere ich meinen Browning“: Όταν ακούω τη λέξη κουλτούρα, το χέρι μου πάει στο πιστόλι

Ίσως έχε­τε ακού­σει, ίσως όχι την περί­φη­μη φρά­ση που απο­δί­δε­ται σε διά­φο­ρα φασι­στό­μου­τρα (πχ. στον επι­κε­φα­λής της ναζι­στι­κής προ­πα­γάν­δας Goebbels,…