Περιήγηση: Witness for the Prosecution

Κινηματογράφος
Ο κινηματογράφος στις δικαστικές αίθουσες: Έξι συν ένα δικαστικά φιλμ — Το ένα καλύτερο από το άλλο

Τα δικα­στι­κά δρά­μα­τα ‑πολ­λές φορές ως θρί­λερ ή ακό­μη ή και ως … γου­έ­στερν- έχουν τερά­στια απή­χη­ση στο κινη­μα­το­γρα­φι­κό κοινό,…