Περιήγηση: Working class hero – Ήρωας της εργατικής τάξης