Περιήγηση: Yo si puedo!

Επικαιρότητα
Και ψηφιακή έκδοση της Κουβανικής μεθόδου διεθνιστικής βοήθειας κατά του αναλφαβητισμού ¡Yo sí puedo! –Ναι εγώ μπορώ!

Ο Δρ. Jorge Tamayo Collado, βοηθός ερευνητής στο Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Επιστημών, διευκρίνισε ότι «το πρόγραμμα αλφαβητισμού “Yo sí puedo», έχει…