Περιήγηση: ZANTAC

Υγεία
Ο ΕΟΦ ανακάλεσε το ZANTAC

Στην ανάκληση ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου φαρμάκου για το στομάχι και ενός αντιστοίχου του προχώρησε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Τα…