Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αριστερός σημαίνει

Αρι­στε­ρός σημαί­νει αγω­νί­ζο­μαι για τη ζωή, αγω­νί­ζο­μαι για το μέλ­λον των παι­διών μου, αγω­νί­ζο­μαι για να απαλ­λα­γώ κι εγώ κι όλοι οι λαοί από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς. Αύριο, ας ξεπε­ρά­σου­με φοβί­ες, ας μην παγι­δευ­τού­με στη λογι­κή «πρέ­πει να δια­λέ­ξω ανά­με­σα στους δυο και δια­λέ­γω το μικρό­τε­ρο κακό».

Ελέ­νη Κακναβάτου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο