ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Χ. Αθανασίου

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Χ. Αθανασίου

Σε σχό­λιό του με αφορ­μή τις απαράδεκτες…
Απαράδεκτες δηλώσεις του Χαράλαμπου Αθανασίου — Ταύτισε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις βουλευτών με την «εθνική ασφάλεια»!

Αποφυλακίζεται ο κλέφτης του πίνακα του Picasso από την Εθνική Πινακοθήκη

Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται μετά από ένα χρό­νο προ­σω­ρι­νής κράτησης,…
Ρόδος: Αγωνία για την τύχη δεκάδων αγνοουμένων στο ναυάγιο με μετανάστες

Ρόδος: Αγωνία για την τύχη δεκάδων αγνοουμένων στο ναυάγιο με μετανάστες

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι έρευ­νες στη θαλάσσια…
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο — Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο — Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Ενι­σχύ­θη­καν οι ενα­έ­ριες και επί­γειες δυνά­μεις πυρόσβεσης…
ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς ΚΟΥΒΑ: «Ελεγ­χό­με­νη πυρ­κα­γιά σε φάση εκκαθάρισης»,…
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Χ. Αθανασίου Σχό­λιο του ΚΚΕ για τις απαράδεκτες…
Απαράδεκτες δηλώσεις του Χαράλαμπου Αθανασίου — Ταύτισε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις βουλευτών με την «εθνική ασφάλεια»! Απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του Χαρά­λα­μπου Αθανασίου —…
Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται ο κλέ­φτης του πίνα­κα του…
Ρόδος: Αγωνία για την τύχη δεκάδων αγνοουμένων στο ναυάγιο με μετανάστες Ρόδος: Αγω­νία για την τύχη δεκάδων…
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο — Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις Σε εξέ­λι­ξη η φωτιά στη Θάσο…
atexnostxt

Οι δαίμονες του Μάριου Χάκκα

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Νωρίς έφυ­γε από τη ζωή, μόλις στα 41 του χρό­νια, ο Μάριος Χάκ­κας. Στις 5…

Ο Δ. Κουτσούμπας για τον Στ. Ξαρχάκο: «Η τέχνη σου ημερεύει την ψυχή και εξυψώνει τον άνθρωπο»

Τιμη­τι­κή εκδή­λω­ση για τον μεγά­λο μου­σι­κο­συν­θέ­τη Σταύ­ρο Ξαρ­χά­κο, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας στο Περι­στέ­ρι γεμί­ζο­ντας με δικές του αγα­πη­μέ­νες μελωδίες…

Αντώνης Ε. Χαριστός: Δυο σταγόνες μέλι

Δυο στα­γό­νες μέλι κόλ­λη­σαν στις άκρες των χει­λιών, καθώς το αίμα, στις ροζια­σμέ­νες σακού­λες, φού­σκω­νε και ξεφού­σκω­νε, σαν τη δερμάτινη…

Γιάννης Σμίχελης: Αυτοπροδοσία

Δια­βά­ζε­τε πρώ­τα την πρώ­τη στή­λη, ως το ποί­η­μα της αστρα­πιαί­ας έμπνευ­σης, της στιγ­μής, του αυθόρ­μη­του. Κατό­πιν δια­βά­ζε­τε την δεύ­τε­ρη στήλη…

Αλέκος Χατζηκώστας: Η πρώτη απόλυση

Ο λογι­στής πάτη­σε τελι­κά το κου­μπί. Μία απλή- συνη­θι­σμέ­νη κίνη­­ση- στον πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ψηφια­κό μας κόσμο. Η αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης, ακο­λού­θη­σε αυτήν…

Γεωργία Καλαμποκά: Η καρφίτσα

«Μέρια­σε βρά­χε να δια­βώ…». Απαγ­γέ­λο­ντας δυνα­τά, για εκα­το­στή φορά απ΄ το πρωί, το ποί­η­μά μου για την γιορ­τή του σχολείου,…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Αντώνης Ε. Χαριστός: Δυο σταγόνες μέλι

Δυο στα­γό­νες μέλι κόλ­λη­σαν στις άκρες των χει­λιών, καθώς το αίμα, στις ροζια­σμέ­νες σακού­λες, φού­σκω­νε και ξεφού­σκω­νε, σαν τη δερμάτινη…

Γιάννης Σμίχελης: Αυτοπροδοσία

Δια­βά­ζε­τε πρώ­τα την πρώ­τη στή­λη, ως το ποί­η­μα της αστρα­πιαί­ας έμπνευ­σης, της στιγ­μής, του αυθόρ­μη­του. Κατό­πιν δια­βά­ζε­τε την δεύ­τε­ρη στήλη…

Γρηγόρης Σακαλής: Μήπως

Γρά­φω σχε­δόν κάθε μέρα προ­σπα­θώ να γίνο­μαι όλο και καλύ­τε­ρος κι ύστε­ρα τα στέλ­νω στις συντα­κτι­κές επι­τρο­πές άλλο­τε παίρ­νουν την…

Ειρηναίος Μαράκης: ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ Μέσα στο ίδιο μου το σπί­τι. Στην κου­ζί­να που με αγά­πη τόσο πιστά υπη­ρέ­τη­σα. Εκεί με σκό­τω­σε. Το πρωί…

Αλέκος Χατζηκώστας: Σαν

Σαν κόκ­κι­νο λου­λού­δι που επι­μέ­νει μέσα στον αδιά­φο­ρο λιβα­δί­σιο αέρα… Σαν τ’ άνθη τα πολύ­χρω­μα που συνυ­πάρ­χουν στο ανθο­δο­χείο των…

BY THE PEOPLE, FOR THE PEOPLE

Οι αλλα­γές που κάπο­τε ορα­μα­τί­στη­κα ήρθα­νε επι­τέ­λους Βαθύ μπλε ο ουρα­νός κοι­νω­νι­κή τού­τη η δικαιο­σύ­νη By the people, for the…

Αλεξάντρ Μπλοκ, σημάδεψε ανεξίτηλα τη ρωσική ποίηση και της άνοιξε νέους δρόμους

Κεί­με­να — Μετά­φρα­ση ποι­η­μά­των Χρυ­σάν­θη Κακου­λί­δου // Φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Γραμ­μά­των & Τεχνών <Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος>, μετα­φρά­στρια Ρωσι­κής γλώσσας.…

Αλεξάντρ Πούσκιν: Ο νέγρος προπάππος μου κι εγώ…

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Παγκό­σμια ημέ­ρα Ρωσι­κής γλώσ­σας η 6η Ιου­νί­ου, Ρωσι­κής γλώσ­σας της κορω­νί­δας των σλα­βι­κών γλωσ­σών και μουσικότερης…

Σαμπαχατίν Αλί, Τούρκος συγγραφέας (1907–1948) 

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Ο Σαμπα­χα­τίν Αλί (Τουρκ: Sabahattin Ali) ήταν Τούρ­κος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής και δημο­σιο­γρά­φος και απο­τε­λεί έναν…

Κυκλοφορεί η ΚΟΜΕΠ τεύχος 3, 2022

Με πλού­σια ‑όπως πάντα ύλη κυκλο­φο­ρεί η “καλο­και­ρι­νή” ΚΟΜΕΠ — Το παρόν τεύ­χος περι­λαμ­βά­νει: Την ομι­λία στη Βου­λή του Δημήτρη…

Αυξημένος ο κίνδυνος κατάγματος στο ισχίο για τις γυναίκες που κάνουν φυτοφαγική διατροφή
Προ­τει­νό­με­νο Υγεία

Αυξημένος ο κίνδυνος κατάγματος στο ισχίο για τις γυναίκες που κάνουν φυτοφαγική διατροφή

Οι γυναί­κες που κάνουν φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή, έχουν 33% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο να πάθουν κάταγ­μα στο ισχίο (γοφό), σε σχέ­ση με όσες…
Το 2CV επιστρέφει …αγνώριστο
Επι­στή­μη

Το 2CV επιστρέφει …αγνώριστο

Υπήρ­ξε ένα από τα πιο σημα­ντι­κά στην ιστο­ρία των αυτο­κι­νή­των. Το Citroën 2CV (deux chevaux = «δύο ίπποι», γνω­στό ως…
Εβρος: 5χρονο προσφυγόπουλο εγκλωβισμένο σε νησίδα πέθανε από τσίμπημα σκορπιού — Ανακοίνωση του ΚΚΕ
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Εβρος: 5χρονο προσφυγόπουλο εγκλωβισμένο σε νησίδα πέθανε από τσίμπημα σκορπιού — Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Ένα κορί­τσι 5 ετών στον Έβρο πέθα­νε από τσί­μπη­μα σκορ­πιού, ενώ η 9χρονη αδελ­φή της, που δέχθη­κε επί­σης τσί­μπη­μα, κινδυνεύει…
Αύριο και μεθαύριο το βράδυ κορυφώνονται στην Ελλάδα οι Περσείδες
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Αύριο και μεθαύριο το βράδυ κορυφώνονται στην Ελλάδα οι Περσείδες

Οι διάτ­το­ντες Περ­σεί­δες, η πιο εντυ­πω­σια­κή καλο­και­ρι­νή βρο­χή από «πεφτα­στέ­ρια», θα κορυ­φω­θούν και φέτος μέσα στην καρ­διά του Αυγού­στου, συγκεκριμένα…
Ράτσες σκύλων που λατρεύουμε αλλά …
Κοι­νω­νία

Ράτσες σκύλων που λατρεύουμε αλλά …

Η κτη­νί­α­τρος Δρ. Γουί­τλεϊ Τερέλ από την Αλα­μπά­μπα, προ­κά­λε­σε ανα­στά­τω­ση στο δια­δί­κτυο αφό­του μοι­ρά­στη­κε τις λιγό­τε­ρο δημο­φι­λείς (για την ίδια)…
Εθνική Μπάσκετ: Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη σάρωσε την Ισπανία με 86–70 στο ΟΑΚΑ
Αθλη­τι­κά Κοι­νω­νία

Εθνική Μπάσκετ: Με πρωταγωνιστή τον Γιάννη σάρωσε την Ισπανία με 86–70 στο ΟΑΚΑ

Μπρο­στά σε 17.000 θεα­τές στο ΟΑΚΑ, μέσα στον… Αύγου­στο, η εθνι­κή εντυ­πω­σί­α­σε στο πρώ­το φιλι­κό προ­ε­τοι­μα­σί­ας της ενό­ψει του Ευρωμπάσκετ…
Από τη δράση αντισοβιετικών-εθνικιστικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας στα τέλη της δεκαετίας του ‘30 (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ο συνε­χι­ζό­με­νος ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία φέρ­νει στην επι­φά­νεια μιας σει­ρά ιστο­ρι­κά ζητή­μα­τα σχε­τι­κά με τη…

Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ!

1917 — Στις 16 και 17 Ιού­λη πραγ­μα­το­ποιού­νται μαζι­κές εργα­τι­κές δια­δη­λώ­σεις στην πρω­τεύ­ου­σα της Ρωσί­ας, Πετρού­πο­λη, με βασι­κό σύν­θη­μα «Όλη…

90 χρόνια από τη γέννηση του Καμίλο Σιενφουέγος

Γιος Ισπα­νών μετα­να­στών, ο Καμί­λο Σιεν­φου­έ­γος Γορ­ρια­ράν γεν­νή­θη­κε στις 6 Φεβρουα­ρί­ου 1932 στην Αβά­να. Υπήρ­ξε από τις εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες της…

Ανορθολογισμός άλλων εποχών: «Δι’ ερεύνας υδάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιώνται ραβδοσκόποι αλλ’ επιστήμονες γεωλόγοι»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την ανα­γκαιό­τη­τα του εμβο­λια­σμού και τα όσα ανορ­θο­λο­γι­κά «επι­χει­ρή­μα­τα» προ­βάλ­λο­νται από ορι­σμέ­νες πλευρές…

ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς

Υπό έλεγ­χο η πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις — Δεύ­τε­ρος πυρο­σβέ­στης νεκρός Οι αρχές της Κού­βας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα τον θάνα­το ενός…
Σχόλιο του ΚΚΕ για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Χ. Αθανασίου
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Σχόλιο του ΚΚΕ για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Χ. Αθανασίου

Σε σχό­λιό του με αφορ­μή τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του αντι­προ­έ­δρου της Βου­λής, Χ. Αθα­να­σί­ου, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του…
Απαράδεκτες δηλώσεις του Χαράλαμπου Αθανασίου — Ταύτισε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις βουλευτών με την «εθνική ασφάλεια»!
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Απαράδεκτες δηλώσεις του Χαράλαμπου Αθανασίου — Ταύτισε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις βουλευτών με την «εθνική ασφάλεια»!

Απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις έκα­νε ο αντι­πρό­ε­δρος της Βου­λής, Χαρά­λα­μπος Αθα­να­σί­ου και πρώ­ην υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης. Με αφορ­μή την υπό­θε­ση των υπο­κλο­πών και…
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Αποφυλακίζεται ο κλέφτης του πίνακα του Picasso από την Εθνική Πινακοθήκη

Απο­φυ­λα­κί­ζε­ται μετά από ένα χρό­νο προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης, ο 49χρονος άνδρας που κατη­γο­ρεί­ται ότι έκλε­ψε τον αμύ­θη­της αξί­ας πίνα­κα του Pablo…
Ρόδος: Αγωνία για την τύχη δεκάδων αγνοουμένων στο ναυάγιο με μετανάστες
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Ρόδος: Αγωνία για την τύχη δεκάδων αγνοουμένων στο ναυάγιο με μετανάστες

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι έρευ­νες στη θαλάσ­σια περιο­χή 38 ναυ­τι­κά μίλια νότια της Ρόδου για τον εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων, μετά το…
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο — Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Σε εξέλιξη η φωτιά στη Θάσο — Ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες δυνάμεις

Ενι­σχύ­θη­καν οι ενα­έ­ριες και επί­γειες δυνά­μεις πυρό­σβε­σης στη Θάσο, σε μια προ­σπά­θεια να τεθεί υπό έλεγ­χο η φωτιά που ξέσπασε…
atexnostxt