Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Απριλίου;
Δεκάδες ιρανικά drones πετούν προς το Ισραήλ

Δεκάδες ιρανικά drones πετούν προς το Ισραήλ

Οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης ανα­κοί­νω­σαν ότι εξαπέλυσαν…
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενωμένη μια γροθιά βγήκε στους δρόμους για τη ζωή που της αξίζει _ΦΩΤΟ 🎥 VIDEO
ΚΝΕ: με κόκκινη ψήφο στις Ευρωεκλογές να στείλουμε δυνατό μήνυμα _σύγκρουσης και αισιοδοξίας αμφισβήτησης & καταδίκης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέλαβε πλοίο που «συνδέεται με το Ισραήλ» κοντά στο Στενό του Ορμούζ
Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ (ΒΙΝΤΕΟ)

Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ (ΒΙΝΤΕΟ)

Η επί­θε­ση με μαχαί­ρι που σημειώ­θη­κε σήμερα…
Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Απριλίου; Τι έγι­νε στον κόσμο και στην…
Δεκάδες ιρανικά drones πετούν προς το Ισραήλ Δεκά­δες ιρα­νι­κά drones πετούν προς το…
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενωμένη μια γροθιά βγήκε στους δρόμους για τη ζωή που της αξίζει _ΦΩΤΟ 🎥 VIDEO ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενω­μέ­νη μια…
ΚΝΕ: με κόκκινη ψήφο στις Ευρωεκλογές να στείλουμε δυνατό μήνυμα _σύγκρουσης και αισιοδοξίας αμφισβήτησης & καταδίκης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης ΚΝΕ: με κόκ­κι­νη ψήφο στις Ευρωεκλογές…
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέλαβε πλοίο που «συνδέεται με το Ισραήλ» κοντά στο Στενό του Ορμούζ Το ναυ­τι­κό των Φρου­ρών της Επανάστασης…
Τουλάχιστον 6 οι νεκροί από την επίθεση με μαχαίρι στο Σίδνεϊ (ΒΙΝΤΕΟ) Του­λά­χι­στον 6 οι νεκροί από την…
atexnostxt

Πάμε θέατρο; The Humans _Ανθρώπινα όντα Φωτο🎥Video

Ο Μαρ­κου­λά­κης _ανεξάρτητα από τις αδιαμ­φι­σβή­τη­τες καλ­λι­τε­χνι­κές του ικα­νό­τη­τες, απο­τε­λεί “persona” και επο­μέ­νως όταν στο πρό­γραμ­μα της παρά­στα­σης για την…

All Greeks Festival στους δρόμους της Γάνδης

Ενα υπαί­θριο φεστι­βάλ  αφιε­ρω­μέ­νο στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Τρα­γω­δία ξεκι­νά την 1η Μάη στην Γάν­δη και για οκτώ εβδο­μά­δες (έως 23…

Μπακαλιάρος: από τους Βίκινγκς στο πιάτο μας

Μέσα στην περί­ο­δο της (τεσ)σαρακοστής _κατά τους πιστεύ­ο­ντες ΧΟ (χρι­στια­νούς ορθό­γο­ξους) η νηστεία κατα­λύ­ε­ται, δια­φο­ρο­ποιεί­ται δλδ όπως λένε, τρεις φορές,…

Μπουγάτσα … Μπογάτσα _ poğaça _ focaccia

Αν κάποιος πει πως δεν δοκί­μα­σε το γνω­στό εδώ­δι­μο (και μη “αποι­κια­κό”) αρτο­σκεύ­α­σμα που χρη­σι­μο­ποιεί φύλ­λο με ζύμη (φύλ­λο -…

Φλεβάρης Februarius _Κουτσοφλέβαρος

Καλό μήνα! Αχα­νές, θολό μέσα στους αιώ­νες, βυθι­σμέ­νο στη λησμο­νιά, το “τοπίο” των κοι­νών πανελ­λα­δι­κών, αλλά και των τοπι­κών λαϊκών…

Νύχτες στη Μόσχα 68+ χρόνια

Σύμ­φω­να με ιστο­ρι­κούς το 1147, έχου­με την πρώ­τη ιστο­ρι­κή κατα­γρα­φή της (πάλαι ποτέ σοβιε­τι­κής πρω­τεύ­ου­σας) Μόσχας (Москва́_ Μασκ­βά όταν ο…

Αφιέρωμα Αντρέι Ταρκόφσκι _1ο μέρος: από τον “οδοστρωτήρα και το βιολί” – 1961 στο κύκνειο άσμα του

Λίγα χρό­νια μετά την περι­πλά­νη­ση στον πλα­νή­τη Σολά­ρις, ο μέγι­στος σοβιε­τι­κός δημιουρ­γός επέ­στρε­ψε στην επι­στη­μο­νι­κή φαντα­σία χωρίς να απο­χω­ρι­στεί τον…

Μεγάλη συναυλία της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Μια μοναδική βραδιά, αφιερωμένη στον μεγάλο Γρηγόρη Μπιθικώτση video_Φωτο

Στον Γρη­γό­ρη Μπι­θι­κώ­τση, τον λαϊ­κό δημιουρ­γό χιλιο­τρα­γου­δι­σμέ­νων, αγα­πη­μέ­νων τρα­γου­διών, τον σπου­δαίο ερμη­νευ­τή του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, του Μάνου Χατζι­δά­κι, του Σταύρου…

Η Θεία Χάρις, της Ηλιάνας Μόρτιμερ

Η Νάντια σου­λά­τσα­ρε πάνω κάτω στο διά­δρο­μο του νοσο­κο­μεί­ου. Στα­μα­τού­σε, παρα­τη­ρού­σε κάποιο ασθε­νή, ή κάποιο για­τρό, και μετά πάλι, χωρίς…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Ειρηναίος Μαράκης: ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ

Χθες το βρά­δυ συνε­λή­φθη εγκλη­μα­τί­ας για και­ρό κατα­ζη­τού­με­νος βρέ­θη­κε, με τις πιτζά­μες στο δωμά­τιο κάποιου ξενο­δο­χεί­ου δίπλα του, το θύμα…

Του Μάρτη θέλω ένα φιλί φωτο_Video

Γρά­φει η  Χαρού­λα Βερίγου_ Ζωή Δικταί­ου Μια  καλη­νύ­χτα που ποτέ της, δεν ειπώ­θη­κε παλιός καη­μός, αφό­ρε­το μαντή­λι στο λαι­μό. https://youtu.be/h1eIcFUkGuI…

Με κίτρινο, και με λέξεις

Γρά­φει η \\ Χαρού­λα Βερί­γου _ Ζωή Δικταί­ου Όρτσα, κίτρι­νο στον ήλιο φως ελλη­νι­κό κει­μή­λιο ήλιε αρχη­γέ που δεν παγώνεις…

Με μπλε και με λέξεις

Γρά­φει η \\ Χαρού­λα Βερί­γου Μια φορά κι έναν και­ρό, του βοριά το φυσε­ρό, γλί­στρη­σε απ’ τα δυο του χέρια…

Αφιέρωμα Αντρέι Ταρκόφσκι _1ο μέρος: από τον “οδοστρωτήρα και το βιολί” – 1961 στο κύκνειο άσμα του

Λίγα χρό­νια μετά την περι­πλά­νη­ση στον πλα­νή­τη Σολά­ρις, ο μέγι­στος σοβιε­τι­κός δημιουρ­γός επέ­στρε­ψε στην επι­στη­μο­νι­κή φαντα­σία χωρίς να απο­χω­ρι­στεί τον…

Δεκάδες ιρανικά drones πετούν προς το Ισραήλ

Οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης ανα­κοί­νω­σαν ότι εξα­πέ­λυ­σαν δεκά­δες drones και πυραύ­λους με στό­χο συγκε­κρι­μέ­να σημεία στο Ισρα­ήλ, μετέ­δω­σαν τα κρατικά…

ΚΝΕ: με κόκκινη ψήφο στις Ευρωεκλογές να στείλουμε δυνατό μήνυμα _σύγκρουσης και αισιοδοξίας αμφισβήτησης & καταδίκης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης

Το ΚΚΕ την επο­μέ­νη των τελευ­ταί­ων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών ανέ­δει­ξε πως το περι­βό­η­το 41% της ΝΔ δεν εκφρά­ζει ούτε απο­δο­χή της…

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέλαβε πλοίο που «συνδέεται με το Ισραήλ» κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Οι ιρα­νι­κές ναυ­τι­κές ειδι­κές δυνά­μεις των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, του ιδε­ο­λο­γι­κού στρα­τού της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας, κατέ­λα­βαν σήμε­ρα ένα πλοίο μεταφοράς…

Δεκάδες ιρανικά drones πετούν προς το Ισραήλ

Οι Φρου­ροί της Επα­νά­στα­σης ανα­κοί­νω­σαν ότι εξα­πέ­λυ­σαν δεκά­δες drones και πυραύ­λους με στό­χο συγκε­κρι­μέ­να σημεία στο Ισρα­ήλ, μετέ­δω­σαν τα κρατικά…

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέλαβε πλοίο που «συνδέεται με το Ισραήλ» κοντά στο Στενό του Ορμούζ

Οι ιρα­νι­κές ναυ­τι­κές ειδι­κές δυνά­μεις των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης, του ιδε­ο­λο­γι­κού στρα­τού της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας, κατέ­λα­βαν σήμε­ρα ένα πλοίο μεταφοράς…

Έντονη ανησυχία για την γερμανική οικονομία

Έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό προ­κα­λούν οι νέες προ­βλέ­ψεις για την γερ­μα­νι­κή οικο­νο­μία που παρου­σιά­στη­καν στο Βερο­λί­νο την Τετάρ­τη και προ­βλέ­πουν ανά­πτυ­ξη μόλις…

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενωμένη μια γροθιά βγήκε στους δρόμους για τη ζωή που της αξίζει _ΦΩΤΟ 🎥 VIDEO
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενωμένη μια γροθιά βγήκε στους δρόμους για τη ζωή που της αξίζει _ΦΩΤΟ 🎥 VIDEO

Video of Ομι­λία του Β. Σίμου στην κινη­το­ποί­η­ση στην Πετρού­πο­λη Όλη η πόλη μια γρο­θιά, στην Πετρού­πο­λη των μεγά­λων αγωνιστικών…
ΚΝΕ: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η ΕΕ — Τιμώρησε τα κόμματα-συνενόχους! Τώρα ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

ΚΝΕ: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η ΕΕ — Τιμώρησε τα κόμματα-συνενόχους! Τώρα ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση

🤔  Πίσω από κάθε έγκλη­μα και αδι­κία 🇪🇺 κρύ­βε­ται η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση 🇪🇺 _ Τιμώ­ρη­σε τα κόμ­μα­τα-συνε­νό­χους! ΤΩΡΑ ΚΚΕ για…
Εκδήλωση στο ΕΚΠΑ για τις σύγχρονες εξελίξεις στην Αστροφυσική και την Κοσμολογία
Επι­στή­μη Προ­τει­νό­με­νο

Εκδήλωση στο ΕΚΠΑ για τις σύγχρονες εξελίξεις στην Αστροφυσική και την Κοσμολογία

Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για τις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις της Αστρο­φυ­σι­κής και της Κοσμο­λο­γί­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» τη Δευ­τέ­ρα 15/4, στις 15.00, στο…
64χρονος στη Θεσσαλονίκη απείλησε και τραυμάτισε με μαχαίρι 11χρονη που την παρενοχλούσε σεξουαλικά
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

64χρονος στη Θεσσαλονίκη απείλησε και τραυμάτισε με μαχαίρι 11χρονη που την παρενοχλούσε σεξουαλικά

Ένας 64χρονος συνε­λή­φθη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, επει­δή παρε­νό­χλη­σε σεξουα­λι­κά μία 11χρονη, ενώ στη συνέ­χεια την απεί­λη­σε και την τραυ­μά­τι­σε με μαχαίρι…
Γιγαντοπανό στα γραφεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα κρέμασαν σήμερα οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία τους
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Γιγαντοπανό στα γραφεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθήνα κρέμασαν σήμερα οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία τους

https://youtu.be/o5IKCDzZQ5E Γιγα­ντο­πα­νό στα γρα­φεία της ΛΑΡΚΟ στην Αθή­να κρέ­μα­σαν το πρωί της Παρα­σκευ­ής, οι εργα­ζό­με­νοι και τα Σωμα­τεία τους, μετα­φέ­ρο­ντας στην…
Ο Πυθαγόρας “της καρδιάς” μας _αφιέρωμα
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Μου­σι­κή Πρό­σω­πα Προ­τει­νό­με­νο Σαν Σήμε­ρα

Ο Πυθαγόρας “της καρδιάς” μας _αφιέρωμα

Το μυα­λό πάει πάντα αρχι­κά στον _πριν από 26+ αιώ­νες Πυθα­γό­ρα τον Σάμιο (580_496 πΧ.) τον σημα­ντι­κό φιλό­σο­φο μαθη­μα­τι­κό, γεωμέτρη…

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ρώμη

Μιλή­σα­με ήδη για την “Εγνα­τία” που χρυ­σο­πλή­ρω­σε ο ελλη­νι­κός λαός και ξεπου­λή­θη­κε στο μεγά­λο κεφά­λαιο πάνω από μια φορά, με…

Ιστοσελίδα MNIMIA.KKE.GR: Μια μοναδική ψηφιακή περιήγηση σε τόπους και μνημεία άφθαστου ηρωισμού

Με αφορ­μή την ημε­ρί­δα που διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ, ο «Ριζο­σπά­στης» συζή­τη­σε με τους Ηλία Δια­μα­ντά­κο, φωτο­γρά­φο, σχε­δια­στή εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων, μέλος…

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Απριλίου;
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο Σαν Σήμε­ρα

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 14 Απριλίου;

Σαν σήμε­ρα 🗓️  14η Απρί­λη — Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμειναν…
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενωμένη μια γροθιά βγήκε στους δρόμους για τη ζωή που της αξίζει _ΦΩΤΟ 🎥 VIDEO
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η πόλη ενωμένη μια γροθιά βγήκε στους δρόμους για τη ζωή που της αξίζει _ΦΩΤΟ 🎥 VIDEO

Video of Ομι­λία του Β. Σίμου στην κινη­το­ποί­η­ση στην Πετρού­πο­λη Όλη η πόλη μια γρο­θιά, στην Πετρού­πο­λη των μεγά­λων αγωνιστικών…
ΚΝΕ: με κόκκινη ψήφο στις Ευρωεκλογές να στείλουμε δυνατό μήνυμα _σύγκρουσης και αισιοδοξίας αμφισβήτησης & καταδίκης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης
Επι­και­ρό­τη­τα Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

ΚΝΕ: με κόκκινη ψήφο στις Ευρωεκλογές να στείλουμε δυνατό μήνυμα _σύγκρουσης και αισιοδοξίας αμφισβήτησης & καταδίκης της ΕΕ στους λαούς της Ευρώπης

Το ΚΚΕ την επο­μέ­νη των τελευ­ταί­ων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών ανέ­δει­ξε πως το περι­βό­η­το 41% της ΝΔ δεν εκφρά­ζει ούτε απο­δο­χή της…
Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση στην Ιστιαία — Έγινε αισθητός στην Αττική
Επι­και­ρό­τη­τα

Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση στην Ιστιαία — Έγινε αισθητός στην Αττική

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση αισθη­τή και στην Αττι­κή σημειώ­θη­κε λίγο πριν τις 20:00 στην Εύβοια. Σύμ­φω­να με την αυτό­μα­τη λύση…
Κυκλοφορεί ο “Οδηγητής” Απριλίου! _ Απόφαση του ΚΣ της ΚΝΕ για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ν|σ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Επι­και­ρό­τη­τα Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Κυκλοφορεί ο “Οδηγητής” Απριλίου! _ Απόφαση του ΚΣ της ΚΝΕ για τις κινητοποιήσεις ενάντια στο ν|σ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Με σύν­θη­μα «Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό! Για πανευ­ρω­παϊ­κή αντε­πί­θε­ση» το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή»…
ΚΝΕ: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η ΕΕ — Τιμώρησε τα κόμματα-συνενόχους! Τώρα ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

ΚΝΕ: Πίσω από κάθε έγκλημα και αδικία κρύβεται η ΕΕ — Τιμώρησε τα κόμματα-συνενόχους! Τώρα ΚΚΕ για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση

🤔  Πίσω από κάθε έγκλη­μα και αδι­κία 🇪🇺 κρύ­βε­ται η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση 🇪🇺 _ Τιμώ­ρη­σε τα κόμ­μα­τα-συνε­νό­χους! ΤΩΡΑ ΚΚΕ για…
atexnostxt