Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου;

Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου;

Σαν σήμε­ρα 27 Σεπτεμ­βρί­ου τα σημα­ντι­κό­τε­ρα γεγο­νό­τα και…
Γιατί “Λαϊκή Συσπείρωση”; Αρκετά με το “πάμε κι όπου βγει” _ήρθε η ώρα “να πάμε αλλιώς”!
Κολωνάκι: Βρέθηκε οπλοστάσιο σε διαμέρισμα

Κολωνάκι: Βρέθηκε οπλοστάσιο σε διαμέρισμα

Οπλα και σφαί­ρες εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα το μεσημέρι…
Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού
Αδ. Γεωργιάδης: «Το ΚΚΕ είναι ο πραγματικός ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ»

Αδ. Γεωργιάδης: «Το ΚΚΕ είναι ο πραγματικός ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ»

Ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, ως αυθε­ντι­κός εκπρό­σω­πος της…
Κυνική παραδοχή του Κρις Σπύρου: Η Ελλάδα «είναι η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ βάσει των συμφωνιών» που έχουν υπογραφεί! (VIDEO)
Τι έγινε στον κόσμο και στην Ελλάδα σαν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου; Τι έγι­νε στον κόσμο και στην…
Γιατί “Λαϊκή Συσπείρωση”; Αρκετά με το “πάμε κι όπου βγει” _ήρθε η ώρα “να πάμε αλλιώς”! Για­τί “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση”; Αρκε­τά με το…
Κολωνάκι: Βρέθηκε οπλοστάσιο σε διαμέρισμα Κολω­νά­κι: Βρέ­θη­κε οπλο­στά­σιο σε διαμέρισμα
Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ:…
Αδ. Γεωργιάδης: «Το ΚΚΕ είναι ο πραγματικός ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ» Αδ. Γεωρ­γιά­δης: «Το ΚΚΕ είναι ο…
Κυνική παραδοχή του Κρις Σπύρου: Η Ελλάδα «είναι η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ βάσει των συμφωνιών» που έχουν υπογραφεί! (VIDEO) Κυνι­κή παρα­δο­χή του Κρις Σπύ­ρου: Η…
atexnostxt

“Ανάσα μου κι αέρα”

Γρά­φει η \\ Εύα Νικο­λα­ΐ­δου Δύο ώρες «ανά­σας και αέρα» κρύ­βουν ολό­κλη­ρο μου­σι­κό σύμπαν. Ανά­σα είναι η ψυχή. Αέρας η…

Βιογραφία του Ηλία Πετρόπουλου

Το Σκλη­ρός από Τρυ­φε­ρό­τη­τα συγκρο­τεί μια γοη­τευ­τι­κή αφή­γη­ση “επί προ­σω­πι­κού”, που πετυ­χαί­νει διά­να δύο στό­χους. Είναι και απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα της επί…

Βιογραφία του Ηλία Πετρόπουλου

Το Σκλη­ρός από Τρυ­φε­ρό­τη­τα συγκρο­τεί μια γοη­τευ­τι­κή αφή­γη­ση “επί προ­σω­πι­κού”, που πετυ­χαί­νει διά­να δύο στό­χους. Είναι και απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα της επί…

Το fenomenon “Κάνε ότι Κ#ιμάσαι”

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας 1. Ενώ όλη η Ελλά­δα μέχρι προ­χτές και­γό­ταν και τώρα πνί­γε­ται στα λασπό­νε­ρα και…

Για το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη – Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας

Στις 20/9/1960 διε­ξά­γε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, στον κινη­μα­το­γρά­φο Ολύ­μπιον. Ας σημειώ­σου­με ότι αυτό διε­ξά­γε­ται με αφορ­μή τον…

Ο μύθος της Φανουρόπιτας

Αν και δηλω­μέ­νος άθε­ος… Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Τα υλι­κά πρέ­πει κατά την παρά­δο­ση να είναι μονός αριθμός,…

“Ανάσα μου κι αέρα”

Γρά­φει η \\ Εύα Νικο­λα­ΐ­δου Δύο ώρες «ανά­σας και αέρα» κρύ­βουν ολό­κλη­ρο μου­σι­κό σύμπαν. Ανά­σα είναι η ψυχή. Αέρας η…

15+1 καλύτερα τραγούδια του Nick Cave

Ποιος _ειδικά από τους παλιό­τε­ρους δεν ξέρει τον Νικ Κέιβ και Bad Seeds τους… Γεν­νη­μέ­νος το 1957 ο Αυστρα­λός μουσικός,…

Το fenomenon “Κάνε ότι Κ#ιμάσαι”

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας 1. Ενώ όλη η Ελλά­δα μέχρι προ­χτές και­γό­ταν και τώρα πνί­γε­ται στα λασπό­νε­ρα και…

Νικόλας Άσιμος: «Εκείνοι που με στηρίξανε κατά καιρούς ήτανε οι ΚΝίτες…» – Αφιέρωμα στους “ποιητές των δρόμων” στο 49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Την Παρα­σκευή 22/9 η Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ στην Αθή­να θα γεμί­σει με τρα­γού­δια του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου, του Νικό­λα Άσιμου…

Το fenomenon “Κάνε ότι Κ#ιμάσαι”

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας 1. Ενώ όλη η Ελλά­δα μέχρι προ­χτές και­γό­ταν και τώρα πνί­γε­ται στα λασπό­νε­ρα και…

ΔΑΝΤΗΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας Ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι (1265–1321) γεν­νή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία σε μια περί­ο­δο που η πόλη είχε γίνει μια…

Των… ανατινάξεων

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Θα επρό­κει­το σίγου­ρα για το καλύ­τε­ρο καλο­καί­ρι της ενή­λι­κης ζωής του. Συντα­ξιού­χος, από­στρα­τος πλέ­ον, με…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Γρηγόρης Σακαλής: Ποιότητες ανθρώπων

Εμείς νοια­ζό­μα­στε για όλους τους ανθρώ­πους τους συναν­θρώ­πους μας εσείς νοιά­ζε­στε μόνο για τον εαυ­τό σας τέτοιοι είσα­στε εμείς συναναστρεφόμαστε…

Γρηγόρης Σακαλής: Πάλη

Μέσα σε στε­ρή­σεις και κακου­χί­ες παλεύ­ει η εργα­τι­κή τάξη να επι­βιώ­σει βγά­ζει με ιδρώ­τα το ψωμί κάνει οικο­νο­μία στα πάντα,…

Στις ηρωίδες μάνες _θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων των συρματοπλεγμάτων της αναγκαστικής προσφυγιάς, στις μάνες που θρηνούν παιδιά δοσμένα στο βωμό του κέρδους…

15Αύγουστος σήμε­ρα, το “Πάσχα του καλο­και­ριού”, με τα μεγά­λα θρη­σκευ­τι­κά «μπαμ» (βλ Μαρξ θρησκεία=όπιο των λαών) από Τήνο μέχρι Κεφαλονιά,…

Ζωή Καραπατάκη: Η βροχούλα

Σύν­νε­φα μαύ­ρα και μαβιά χαμή­λω­σαν στη γει­το­νιά Τα παρά­θυ­ρα θα κλεί­σεις και απέ­ξω θα μ’ αφή­σεις κάτ’ απ’ τη γέρικη…

Νικόλας Άσιμος: «Εκείνοι που με στηρίξανε κατά καιρούς ήτανε οι ΚΝίτες…» – Αφιέρωμα στους “ποιητές των δρόμων” στο 49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Την Παρα­σκευή 22/9 η Φοι­τη­τι­κή Σκη­νή του Φεστι­βάλ στην Αθή­να θα γεμί­σει με τρα­γού­δια του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου, του Νικό­λα Άσιμου…

Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ: «Η σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ…

Ντροπή για τη «Μαύρη Θύελλα»: Οι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ Καλαμάτα καλούν σε υπερψήφιση του εκλεκτού της ΝΔ στην Περιφέρεια!

«Το δίλημ­μα των Περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών για την συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού της Μεσ­ση­νί­ας δεν είναι το ποιος από τους εκλεκτούς…

Πέθανε η εγγονή του Νέλσον Μαντέλα

Πέθα­νε σε ηλι­κία 43 ετών, χτυ­πη­μέ­νη από την επα­ρά­τη νόσο, η Ζολέ­κα Μαντέ­λα, εγγο­νή του εμβλη­μα­τι­κού Νέλ­σον Μαντέ­λα. Σύμ­φω­να με…

Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ: «Η σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ…

Πέθανε η εγγονή του Νέλσον Μαντέλα

Πέθα­νε σε ηλι­κία 43 ετών, χτυ­πη­μέ­νη από την επα­ρά­τη νόσο, η Ζολέ­κα Μαντέ­λα, εγγο­νή του εμβλη­μα­τι­κού Νέλ­σον Μαντέ­λα. Σύμ­φω­να με…

Ρωσία: «Ζωντανός νεκρός» ο ναύαρχος Σοκολόφ – Εμφανίστηκε σε βιντεοδιάσκεψη με τον υπ. Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού

Ο ναύ­αρ­χος Βίκτορ Σοκο­λόφ, διοι­κη­τής του ρωσι­κού Στό­λου της Μαύ­ρης Θάλασ­σας και ένας από τους κορυ­φαί­ους αξιω­μα­τι­κούς του ρωσι­κού Πολεμικού…

Στη βαρβαρότητα του “επιτελικού, ψηφιακού, πράσινου αναπτυξιακού” καπιταλισμού απαντάμε: Με το ΚΚΕ για τον σοσιαλισμό, για να “γενούνε τα σκοτάδια φως”

Οι φετι­νές περι­φε­ρεια­κές εκδη­λώ­σεις του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» εγκλη­μα­τι­κά στιγ­μα­τί­στη­καν από το περί­φη­μο «σύγ­χρο­νο επι­τε­λι­κό, ψηφια­κό κρά­τος», που…

ΟΟΣΑ: Βλέπει επιβράδυνση της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας φέτος

Επι­βρά­δυν­ση της διε­θνούς καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας δια­πι­στώ­νει σε νέα έκθε­σή του ο ΟΟΣΑ, εκτι­μώ­ντας αφε­νός ότι οι δια­δο­χι­κές αυξή­σεις των επι­το­κί­ων επι­βα­ρύ­νουν την κατά­στα­ση και αφετέρου…

Γιατί “Λαϊκή Συσπείρωση”; Αρκετά με το “πάμε κι όπου βγει” _ήρθε η ώρα “να πάμε αλλιώς”!
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Γιατί “Λαϊκή Συσπείρωση”; Αρκετά με το “πάμε κι όπου βγει” _ήρθε η ώρα “να πάμε αλλιώς”!

Γρά­φει ο \\  Σπύ­ρος Τζό­κας Λέγε­ται ότι η κοντή μνή­μη είναι αυτή που κάτω από τον οδο­στρω­τή­ρα της εννο­εί να…
Αγνοούμενοι στην Άρτα: Συνελήφθη ο 38χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 65χρονο πατέρα του – Εντοπίστηκε σε μαντρί στη Φωκίδα
Κοι­νω­νία

Αγνοούμενοι στην Άρτα: Συνελήφθη ο 38χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 65χρονο πατέρα του – Εντοπίστηκε σε μαντρί στη Φωκίδα

Στην ορει­νή Φωκί­δα εντο­πί­στη­κε λίγο μετά το μεση­μέ­ρι ο 38χρονος από την Άρτα που αγνο­ού­νταν από την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη μαζί…
Ερώτηση του ΚΚΕ: Σχολεία στην Κρήτη κάνουν μάθημα για 3 με 4 ώρες λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών
Κοι­νω­νία Παι­δεία

Ερώτηση του ΚΚΕ: Σχολεία στην Κρήτη κάνουν μάθημα για 3 με 4 ώρες λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών

Να καλυ­φθούν άμε­σα τα κενά σε εκπαι­δευ­τι­κούς σε όλα σχο­λεία της Κρή­της ζητά με Ερώ­τη­σή του προς τον Υπουρ­γό Παιδείας,…
Συνέντευξη Τύπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αττικής: Πρέπει να το πάμε αλλιώς, να διεκδικήσουμε έργα για τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των λίγων
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Συνέντευξη Τύπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αττικής: Πρέπει να το πάμε αλλιώς, να διεκδικήσουμε έργα για τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των λίγων

Συνέ­ντευ­ξη Τύπου με θέμα «Ποιον και για­τί χρη­μα­το­δο­τεί η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής; Έργα για τις ανά­γκες μας ή για τα κέρδη…
49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»: Η ΚΝΕ παρέδωσε πεντακάθαρο το Πάρκο «Αντ. Τρίτσης» (ΦΩΤΟ)
Κοι­νω­νία Παι­δεία

49ο Φεστιβάλ ΚΝΕ — «Οδηγητή»: Η ΚΝΕ παρέδωσε πεντακάθαρο το Πάρκο «Αντ. Τρίτσης» (ΦΩΤΟ)

Δύο μέρες μετά την ολο­κλή­ρω­ση του 49ου Φεστι­βάλ της ΚΝΕ και του «Οδη­γη­τή», το οποίο σημα­δεύ­τη­κε από τη συγκλο­νι­στι­κή συμμετοχή…
Κακοκαιρία Elias: Ποιες περιοχές θα πλήξουν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Κοι­νω­νία

Κακοκαιρία Elias: Ποιες περιοχές θα πλήξουν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Το σύστη­μα κακο­και­ρί­ας Elias θα εξα­κο­λου­θή­σει να επη­ρε­ά­ζει περιο­χές της χώρας με ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες, οι οποί­ες θα συνοδεύονται…

ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Καισαριανής: σύσκεψη — συζήτηση για τα “82 χρόνια από την ίδρυση του Ε.Α.Μ. _ επίκαιρα και διαχρονικά τα διδάγματα του αγώνα του»

ΚΑΛΕΣΜΑ Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης & Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας και το Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ  σας καλούν σήμερα…

15+1 καλύτερα τραγούδια του Nick Cave

Ποιος _ειδικά από τους παλιό­τε­ρους δεν ξέρει τον Νικ Κέιβ και Bad Seeds τους… Γεν­νη­μέ­νος το 1957 ο Αυστρα­λός μουσικός,…

15+1 καλύτερα τραγούδια του Nick Cave

Ποιος _ειδικά από τους παλιό­τε­ρους δεν ξέρει τον Νικ Κέιβ και Bad Seeds τους… Γεν­νη­μέ­νος το 1957 ο Αυστρα­λός μουσικός,…

ΚΟΖΑΝΗ: Καταστολή με ΜΑΤ όπως 36 χρόνια πριν!

Ανά­με­σα στους ξυλο­φορ­τω­μέ­νους είναι και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, πρό­ε­δρος, τότε, του Εργα­τι­κού Κέντρου Κοζά­νης και πρό­ε­δρος, σήμε­ρα, του Πανελ­λή­νιου Συλλόγου…

Γιατί “Λαϊκή Συσπείρωση”; Αρκετά με το “πάμε κι όπου βγει” _ήρθε η ώρα “να πάμε αλλιώς”!
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Γιατί “Λαϊκή Συσπείρωση”; Αρκετά με το “πάμε κι όπου βγει” _ήρθε η ώρα “να πάμε αλλιώς”!

Γρά­φει ο \\  Σπύ­ρος Τζό­κας Λέγε­ται ότι η κοντή μνή­μη είναι αυτή που κάτω από τον οδο­στρω­τή­ρα της εννο­εί να…
Κολωνάκι: Βρέθηκε οπλοστάσιο σε διαμέρισμα
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Κολωνάκι: Βρέθηκε οπλοστάσιο σε διαμέρισμα

Οπλα και σφαί­ρες εντο­πί­στη­καν σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι σε απο­θή­κη που είχε ενοι­κια­στεί από ναυ­τι­λια­κή εται­ρεία, στο Κολω­νά­κι. Σύμ­φω­να με τις…
Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ: «Η σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του ΚΥΣΕΑ…
Κυνική παραδοχή του Κρις Σπύρου: Η Ελλάδα «είναι η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ βάσει των συμφωνιών» που έχουν υπογραφεί! (VIDEO)
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Κυνική παραδοχή του Κρις Σπύρου: Η Ελλάδα «είναι η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ βάσει των συμφωνιών» που έχουν υπογραφεί! (VIDEO)

Δεν ανα­κά­λυ­ψε και την …Αμε­ρι­κή, αλλά ο κυνι­σμός με τον οποίο παρα­δέ­χε­ται ότι η Ελλά­δα είναι μπλεγ­μέ­νη με τα μπούνια…
Συνέντευξη Τύπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αττικής: Πρέπει να το πάμε αλλιώς, να διεκδικήσουμε έργα για τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των λίγων
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Συνέντευξη Τύπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Αττικής: Πρέπει να το πάμε αλλιώς, να διεκδικήσουμε έργα για τις ανάγκες μας και όχι για τα κέρδη των λίγων

Συνέ­ντευ­ξη Τύπου με θέμα «Ποιον και για­τί χρη­μα­το­δο­τεί η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής; Έργα για τις ανά­γκες μας ή για τα κέρδη…
ΚΚΕ: Παραδόθηκε στο Ιστορικό Αρχείου του Κόμματος το τυπογραφικό πιεστήριο του Φώτη Αγγουλέ
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

ΚΚΕ: Παραδόθηκε στο Ιστορικό Αρχείου του Κόμματος το τυπογραφικό πιεστήριο του Φώτη Αγγουλέ

Πιο πλού­σιο γίνε­ται από σήμε­ρα το Ιστο­ρι­κό Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς περ­νά­ει στα χέρια του ένα σημα­ντι­κό ιστορικό…
atexnostxt