atexnostxt
ΣΥΡΙΖΑ: Ένα «νέο κόμμα» ακόμη πιο όμοιο με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ

ΣΥΡΙΖΑ: Ένα «νέο κόμμα» ακόμη πιο όμοιο με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ

Ως λίπα­σμα για τις νέες εκλο­γι­κές αυταπάτες…
Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία 12χρονου

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία 12χρονου

Το αδί­κη­μα της συμ­με­το­χής σε αυτο­κτο­νία αναζητά…
Δίκη Μπ. Αναγνωστόπουλου — Eισαγγελέας: Κοίμισε το παιδί και ανέβηκε να σκοτώσει την Καρολάιν — Είχε επίγνωση της αδιανόητης σκληρότητάς του
Πύργος: Tαυτοποιήθηκαν 11 για την επίθεση στον Θύμιο – Ακαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Πύργος: Tαυτοποιήθηκαν 11 για την επίθεση στον Θύμιο – Ακαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Δώδε­κα ημέ­ρες συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από την εξαφάνιση…
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 82η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 82η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις

Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 82η ημέρα:…
12χρονος αυτοκτόνησε στο δωμάτιό του — Εξετάζεται ο ρόλος διαδικτυακού παιχνιδιού
ΣΥΡΙΖΑ: Ένα «νέο κόμμα» ακόμη πιο όμοιο με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ: Ένα «νέο κόμ­μα» ακό­μη πιο…
Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία 12χρονου Κατε­πεί­γου­σα εισαγ­γε­λι­κή έρευ­να για την αυτοκτονία…
Δίκη Μπ. Αναγνωστόπουλου — Eισαγγελέας: Κοίμισε το παιδί και ανέβηκε να σκοτώσει την Καρολάιν — Είχε επίγνωση της αδιανόητης σκληρότητάς του Δίκη Μπ. Ανα­γνω­στό­που­λου — Eισαγ­γε­λέ­ας: Κοίμισε…
Πύργος: Tαυτοποιήθηκαν 11 για την επίθεση στον Θύμιο – Ακαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του Πύρ­γος: Tαυ­το­ποι­ή­θη­καν 11 για την επίθεση…
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — 82η ημέρα — Οι πρόσφατες εξελίξεις Ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία — 82η…
12χρονος αυτοκτόνησε στο δωμάτιό του — Εξετάζεται ο ρόλος διαδικτυακού παιχνιδιού 12χρονος αυτο­κτό­νη­σε στο δωμά­τιό του —…
atexnostxt

Δεκαεπτά στιγμές της άνοιξης

Φλε­βά­ρης 1945. Λίγο πριν ο 2ος Παγκό­σμιος Πόλε­μος τελειώ­σει με την απε­λευ­θέ­ρω­ση της ανθρω­πό­τη­τας από τον κόκ­κι­νο στρα­τό, με την…

Ταράς Σεβτσένκο «Διαθήκη», Εκδόσεις Άλφα πι

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Το 2011 και υπό την αιγί­δα του Ουκρα­νι­κού Συμ­βου­λί­ου Ειρή­νης οι εκδό­σεις Άλφα πί /Χίος κυκλοφόρησαν…

Πέθανε η ηθοποιός Όλγα Τουρνάκη

Πέθα­νε σε ηλι­κία 89 ετών η ηθο­ποιός Όλγα Τουρ­νά­κη.   Η Όλγα Τουρ­νά­κη γεν­νή­θη­κε στην Αντίς Αμπέ­μπα της Αιθιο­πί­ας το 1933.…

Δεκαεπτά στιγμές της άνοιξης

Φλε­βά­ρης 1945. Λίγο πριν ο 2ος Παγκό­σμιος Πόλε­μος τελειώ­σει με την απε­λευ­θέ­ρω­ση της ανθρω­πό­τη­τας από τον κόκ­κι­νο στρα­τό, με την…

Αλεξάντρ Μπλοκ, σημάδεψε ανεξίτηλα τη ρωσική ποίηση και της άνοιξε νέους δρόμους

Κεί­με­να — Μετά­φρα­ση ποι­η­μά­των Χρυ­σάν­θη Κακου­λί­δου // Φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Γραμ­μά­των & Τεχνών <Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος>, μετα­φρά­στρια Ρωσι­κής γλώσσας.…

Γεωργία Καλαμποκά: Η καρφίτσα

«Μέρια­σε βρά­χε να δια­βώ…». Απαγ­γέ­λο­ντας δυνα­τά, για εκα­το­στή φορά απ΄ το πρωί, το ποί­η­μά μου για την γιορ­τή του σχολείου,…

Μαρία Κανελλάκη: Γάντια εξ ουρανού

Τον θυμά­μαι νέο, με μαλ­λιά κατρά­μι, ψηλό ανά­στη­μα και ζωη­ρό βλέμ­μα. Μετρά­ει χρό­νια παρου­σί­ας στο κεντρι­κό φανά­ρι μιας μεγά­λης διασταύρωσης…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Γρηγόρης Σακαλής: Καζάνι

Στους αγώ­νες κάποιοι συμ­με­τέ­χουν κάποιοι αδια­φο­ρούν κι άλλοι σαμπο­τά­ρουν. Έτσι γινό­τα­νε πάντα έτσι γίνε­ται και τώρα. Έρχε­ται και­ρός που η…

Δημήτρης Βαλαής: Περηφάνια

Ένα λου­λού­δι η ζωή μα πρέ­πει να μοχθή­σεις να γίνει κατα­κόκ­κι­νη αν θες να την τιμή­σεις. Σαν κεί­νο το γαρίφαλο…

Αλεξάντρ Μπλοκ, σημάδεψε ανεξίτηλα τη ρωσική ποίηση και της άνοιξε νέους δρόμους

Κεί­με­να — Μετά­φρα­ση ποι­η­μά­των Χρυ­σάν­θη Κακου­λί­δου // Φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Γραμ­μά­των & Τεχνών <Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος>, μετα­φρά­στρια Ρωσι­κής γλώσσας.…

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΦΙ — Ady Endre

Για μένα είναι το ίδιο αν στ’ αυτιά μου Ασθμαί­νει η ηδο­νή ή βήχει ο πόνος Ρέει αίμα ή του…

Εμένα μ’ αγαπούν οι ποιητές

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου // Εμέ­να μ’ αγα­πούν οι ποι­η­τές κι αντέ­χω να πολε­μώ και να πεθαί­νω για τού κόσμου…

Σαμπαχατίν Αλί, Τούρκος συγγραφέας (1907–1948) 

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Ο Σαμπα­χα­τίν Αλί (Τουρκ: Sabahattin Ali) ήταν Τούρ­κος μυθι­στο­ριο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας, ποι­η­τής και δημο­σιο­γρά­φος και απο­τε­λεί έναν…

Καταιγίδα ατιλαϊκών αναδιαρθρώσεων: “Ματώνει” ο λαός για να βγουν τα πακέτα στήριξης στους ομίλους

Φορο­α­παλ­λα­γές, κρα­τι­κές ενι­σχύ­σεις και επι­δό­τη­ση του εργα­σια­κού «κόστους» για τζά­μπα εργα­ζό­με­νους προ­βλέ­πει ένας ακό­μα «ανα­πτυ­ξια­κός νόμος», που κατα­τέ­θη­κε την περασμένη…

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία 12χρονου
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για την αυτοκτονία 12χρονου

Το αδί­κη­μα της συμ­με­το­χής σε αυτο­κτο­νία ανα­ζη­τά η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών στην υπό­θε­ση του θανά­του 12χρονου αγο­ριού που βρέ­θη­κε από τους…
Δίκη Μπ. Αναγνωστόπουλου — Eισαγγελέας: Κοίμισε το παιδί και ανέβηκε να σκοτώσει την Καρολάιν — Είχε επίγνωση της αδιανόητης σκληρότητάς του
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Δίκη Μπ. Αναγνωστόπουλου — Eισαγγελέας: Κοίμισε το παιδί και ανέβηκε να σκοτώσει την Καρολάιν — Είχε επίγνωση της αδιανόητης σκληρότητάς του

«Ήταν σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση ο Μπά­μπης Ανα­γνω­στό­που­λος όταν διέ­πρα­ξε το έγκλη­μα σε βάρος της 20χρονης συζύ­γου του» είπε στην…
Πύργος: Tαυτοποιήθηκαν 11 για την επίθεση στον Θύμιο – Ακαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Πύργος: Tαυτοποιήθηκαν 11 για την επίθεση στον Θύμιο – Ακαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Δώδε­κα ημέ­ρες συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από την εξα­φά­νι­ση του Θύμιου Μπού­γα ‑που είχε πέσει επα­νει­λημ­μέ­να θύμα bullying- τα ίχνη του οποίου…
12χρονος αυτοκτόνησε στο δωμάτιό του — Εξετάζεται ο ρόλος διαδικτυακού παιχνιδιού
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

12χρονος αυτοκτόνησε στο δωμάτιό του — Εξετάζεται ο ρόλος διαδικτυακού παιχνιδιού

Ένας 12χρονος αυτο­κτό­νη­σε στο δωμά­τιο του στα Κάτω Πατή­σια, την Παρα­σκευή.  Ο 12χρονος βρέ­θη­κε απαγ­χο­νι­σμέ­νος στο δωμά­τιό του από τους…
Στις φοιτητικές εκλογές 18 Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική Κ.Σ.
Κοι­νω­νία Παι­δεία Προ­τει­νό­με­νο

Στις φοιτητικές εκλογές 18 Μάη ψηφίζουμε Πανσπουδαστική Κ.Σ.

Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ Η Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ είναι το ψηφο­δέλ­τιο με το οποίο συμ­με­τέ­χου­με στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές χιλιά­δες αγω­νι­στές φοι­τη­τές, ανά­με­σά τους…
Υπόκλιση Τσιτσιπά στον Τζόκοβιτς
Αθλη­τι­κά

Υπόκλιση Τσιτσιπά στον Τζόκοβιτς

Ο Στέ­φα­νος Τσι­τσι­πάς δεν… μπή­κε στο πρώ­το σετ του τελι­κού του Internazionali BNL d’Italia, έχα­σε την «χρυ­σή» ευκαι­ρία στο δεύτερο…
90 χρόνια από τη γέννηση του Καμίλο Σιενφουέγος

Γιος Ισπα­νών μετα­να­στών, ο Καμί­λο Σιεν­φου­έ­γος Γορ­ρια­ράν γεν­νή­θη­κε στις 6 Φεβρουα­ρί­ου 1932 στην Αβά­να. Υπήρ­ξε από τις εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρες προ­σω­πι­κό­τη­τες της…

Ανορθολογισμός άλλων εποχών: «Δι’ ερεύνας υδάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιώνται ραβδοσκόποι αλλ’ επιστήμονες γεωλόγοι»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την ανα­γκαιό­τη­τα του εμβο­λια­σμού και τα όσα ανορ­θο­λο­γι­κά «επι­χει­ρή­μα­τα» προ­βάλ­λο­νται από ορι­σμέ­νες πλευρές…

ΣΥΡΙΖΑ: Ένα «νέο κόμμα» ακόμη πιο όμοιο με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

ΣΥΡΙΖΑ: Ένα «νέο κόμμα» ακόμη πιο όμοιο με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ

Ως λίπα­σμα για τις νέες εκλο­γι­κές αυτα­πά­τες που σκορ­πί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την ενί­σχυ­ση συνο­λι­κά του δίπο­λου ανάμεσα…
Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Ολοκληρώνεται σήμερα η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας σεξουαλική βία
Επι­και­ρό­τη­τα

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Ολοκληρώνεται σήμερα η κατάθεση της πρώτης καταγγέλλουσας σεξουαλική βία

Ολο­κλη­ρώ­νε­ται, πιθα­νό­τα­τα σήμε­ρα, η κατά­θε­ση, ενώ­πιον του ΜΟΔ, της πρώ­της καταγ­γέλ­λου­σας για άγρια σεξουα­λι­κή βία που υπέ­στη από τον ηθοποιό…
Δίκη Μπ. Αναγνωστόπουλου: Σήμερα η απόφαση για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς
Επι­και­ρό­τη­τα

Δίκη Μπ. Αναγνωστόπουλου: Σήμερα η απόφαση για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς

  Η στιγ­μή που θα ακού­σει την ετυ­μη­γο­ρία των δικα­στών του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου για όσα έκα­νε τα ξημε­ρώ­μα­τα της…
Δ. Κουτσούμπας: Ο λαός να στείλει το δικό του λογαριασμό σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δυναμώνοντας το ΚΚΕ
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Δ. Κουτσούμπας: Ο λαός να στείλει το δικό του λογαριασμό σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δυναμώνοντας το ΚΚΕ

Σε συγκέ­ντρω­ση στην κεντρι­κή πλα­τεία της Ξάν­θης μίλη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την επί­σκε­ψη του…
LIVE — Η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα σε εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη
Επι­και­ρό­τη­τα

LIVE — Η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα σε εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, σε εκδή­λω­ση της ΤΕ Έβρου με θέμα «Οι…
Επίσκεψη του ΚΚΕ στην Τουρκία: Πολύμορφες εκδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας για την κοινή αντιιμπεριαλιστική πάλη των δύο λαών
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Επίσκεψη του ΚΚΕ στην Τουρκία: Πολύμορφες εκδηλώσεις του ΚΚ Τουρκίας για την κοινή αντιιμπεριαλιστική πάλη των δύο λαών

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρί­σκε­ται στην Τουρ­κία από την Τετάρ­τη 11/5, μετά από πρό­σκλη­ση του ΚΚ Τουρ­κί­ας. Η αντι­προ­σω­πεία, απο­τε­λού­με­νη από τους Γιώρ­γο Μαρί­νο, μέλος…
atexnostxt