Δ. Σταματέλου (ΚΚΕ): Ολοι θυμούνται ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ φορολεηλάτησαν το λαό (VIDEO)
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του…
Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου

Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου. Νοση­λευό­ταν στο…
ΗΠΑ: Μαχητικά αεροσκάφη κατεδίωξαν το Cessna που συνετρίβη στη Βιρτζίνια

ΗΠΑ: Μαχητικά αεροσκάφη κατεδίωξαν το Cessna που συνετρίβη στη Βιρτζίνια

Μαχη­τι­κά F‑16 απο­γειώ­θη­καν για να κατα­διώ­ξουν ένα…
Ρωσία : Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αποκρούστηκε μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ 
“Μικρά κόμματα” — μεγάλα αντιλαϊκά στηρίγματα

“Μικρά κόμματα” — μεγάλα αντιλαϊκά στηρίγματα

Δεν είναι πρω­τό­γνω­ρο το φαι­νό­με­νο, από την…
Δ. Σταματέλου (ΚΚΕ): Ολοι θυμούνται ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ φορολεηλάτησαν το λαό (VIDEO) Δ. Στα­μα­τέ­λου (ΚΚΕ): Ολοι θυμού­νται ότι…
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ΚΚΕ: Ανα­κοί­νω­ση για την Παγκό­σμια Ημέρα…
Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Γεωργίου
ΗΠΑ: Μαχητικά αεροσκάφη κατεδίωξαν το Cessna που συνετρίβη στη Βιρτζίνια ΗΠΑ: Μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη κατε­δί­ω­ξαν το Cessna…
Ρωσία : Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως αποκρούστηκε μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση στο Ντονέτσκ  Ρωσία : Το υπουρ­γείο Άμυ­νας ανακοίνωσε…
“Μικρά κόμματα” — μεγάλα αντιλαϊκά στηρίγματα “Μικρά κόμ­μα­τα” — μεγά­λα αντι­λαϊ­κά στηρίγματα
atexnostxt

Τρεις συλλαβές η αγάπη

Γρά­φει η Χαρού­λα Βερί­γου (Ζωή Δικταί­ου) Χορέ­ψα­νε οι τελευ­ταί­ες ώρες, στ’ αρμυ­ρί­κια, θαλασ­σο­πού­λια, έρη­μη ακτή, φιλιά στα χέρια, τώρα οι…

Γιάννα Κατσαγεώργη: Η «Παναγία των Πατησίων» επιστρέφει στη δισκογραφία σε μια συνεργασία των Σπύρου Εξάρα και Φώντα Λάδη

Οι εκδό­σεις “Μετρο­νό­μος” ανα­κοι­νώ­νουν με χαρά μια ιδιαί­τε­ρα πρω­το­πο­ρια­κή συνερ­γα­σία του δια­κε­κρι­μέ­νου στο εξω­τε­ρι­κό συν­θέ­τη της τζαζ Σπύ­ρου Εξά­ρα και…

Θέατρο Ολύμπια: Εντυπωσίασε η Τρίτη Συμφωνία του Ντ. Σοστακόβιτς — Παρών και ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Την Τρί­τη Συμ­φω­νία (Της Πρω­το­μα­γιάς) του σοβιε­τι­κού συν­θέ­τη Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς είχε την τύχη να απο­λαύ­σει το αθη­ναϊ­κό κοι­νό που παρευρέθηκε…

Τίνα Τάρνερ: «You’re Simply the Best»

Με λου­λού­δια, κεριά και σημειώ­μα­τα ο κόσμος τιμά στο Χόλι­γουντ και την κατοι­κία της κοντά στην Ζυρί­χη την βασί­λισ­σα του…

Αισιόδοξο

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // στη Ν.Κ Κοι­τά­με αρι­στε­ρά στα­θε­ρά κι αμε­τα­κί­νη­τα. Τα γένια ασπρί­ζουν χάνε­ται το κόκ­κι­νο χρώ­μα τους…

ΔΑΝΤΗΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας Ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι (1265–1321) γεν­νή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία σε μια περί­ο­δο που η πόλη είχε γίνει μια…

Ολυμπία Θεοδοσίου: Η Δακτυλήθρα

Το κορί­τσι μόλις αντί­κρι­σε, μέσα στο συρ­τά­ρι της παλιάς ξύλι­νης σιφο­νιέ­ρας, το σιδε­ρέ­νιο κου­τί με τα ραφτι­κά της για­γιάς της,…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Αισιόδοξο

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // στη Ν.Κ Κοι­τά­με αρι­στε­ρά στα­θε­ρά κι αμε­τα­κί­νη­τα. Τα γένια ασπρί­ζουν χάνε­ται το κόκ­κι­νο χρώ­μα τους…

Ήθος, η αναρχία της φύσης

Γρά­φει η \\ Χαρού­λα Βερί­γου _Ζωή Δικταί­ου Περά­σα­με τις συμπλη­γά­δες ελπί­δας και ευτυ­χί­ας, τους ανό­η­τους γλυ­κα­σμούς των όρκων, τις εγγενείς…

Ζωή Καραπατάκη: Η βροχούλα

Σύν­νε­φα μαύ­ρα και μαβιά χαμή­λω­σαν στη γει­το­νιά Τα παρά­θυ­ρα θα κλεί­σεις και απέ­ξω θα μ’ αφή­σεις κάτ’ απ’ τη γέρικη…

Αλεξάντρ Πούσκιν: Ο νέγρος προπάππος μου κι εγώ…

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Παγκό­σμια ημέ­ρα Ρωσι­κής γλώσ­σας η 6η Ιου­νί­ου, Ρωσι­κής γλώσ­σας της κορω­νί­δας των σλα­βι­κών γλωσ­σών και μουσικότερης…

Ινδία: Τουλάχιστον 288 οι νεκροί από σύγκρουση τρένων, εκατοντάδες τραυματίες

Του­λά­χι­στον 288 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και περί­που 850 τραυ­μα­τί­στη­καν από το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε χθες στην Ινδία.  Τα σωστι­κά συνερ­γεία συνεχίσουν…

«Πολεμική οικονομία»

Οι ιαχές για πέρα­σμα της ευρω­παϊ­κής «αμυ­ντι­κής» βιο­μη­χα­νί­ας σε λει­τουρ­γία «πολε­μι­κής οικο­νο­μί­ας», με τις οποί­ες παρου­σί­α­σε προ­χτές η Κομι­σιόν το…

Πανελλαδικές εξετάσεις: Με μαθήματα προσανατολισμού και ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα
Παι­δεία

Πανελλαδικές εξετάσεις: Με μαθήματα προσανατολισμού και ειδικότητας θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα

Με μαθή­μα­τα προ­σα­να­το­λι­σμού και ειδι­κό­τη­τας θα συνε­χι­στούν αυτή την εβδο­μά­δα οι Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των ΓΕΛ και των…
Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Μίλτος Τεντόγλου στο 1ο «Piraeus Street Long Jump»
Αθλη­τι­κά Κοι­νω­νία

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Μίλτος Τεντόγλου στο 1ο «Piraeus Street Long Jump»

Το 1ο “Piraeus Street Long Jump” συγκέ­ντρω­σε μπρο­στά από το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά ορι­σμέ­νους από τους κορυ­φαί­ους άλτες του μήκους…
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων — Προανάκριση διεξάγει η αστυνομία
Κοι­νω­νία

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων — Προανάκριση διεξάγει η αστυνομία

Επει­σό­διο μετα­ξύ ανη­λί­κων σημειώ­θη­κε στις 20:30 το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, κοντά στο Κοντα­ξο­πού­λειο Αθλη­τι­κό Κέντρο στο Ωραιό­κα­στρο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σύμ­φω­να με…
Από τους άστεγους της Νέας Υόρκης του Μπρεχτ, στο κλεινόν άστυ
Κοι­νω­νία

Από τους άστεγους της Νέας Υόρκης του Μπρεχτ, στο κλεινόν άστυ

Αν περ­πα­τή­σεις στους δρό­μους της Αθή­νας, εκεί που πραγ­μα­τι­κά μαθαί­νει κανείς τι σημαί­νει η λέξη άνθρω­πος, η φτώ­χεια, η ανέχεια,…
Κοζάνη: Το Σάββατο ανοίγει για τα ΙΧ η Γέφυρα Σερβίων
Κοι­νω­νία

Κοζάνη: Το Σάββατο ανοίγει για τα ΙΧ η Γέφυρα Σερβίων

«Αξιο­λο­γώ­ντας τις ειση­γή­σεις των ειδι­κών επι­στη­μό­νων που πραγ­μα­το­ποιούν τις εργα­σί­ες συντή­ρη­σης και απο­κα­τά­στα­σης των βλα­βών της γέφυ­ρας, απο­φα­σί­ζου­με να την…
«Όχι άλλο αίμα στο βωμό του κέρδους»: Τέσσερα χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει δίκη για το θάνατο εργάτη στη Ζώνη, το 2019
Κοι­νω­νία

«Όχι άλλο αίμα στο βωμό του κέρδους»: Τέσσερα χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει δίκη για το θάνατο εργάτη στη Ζώνη, το 2019

Τέσ­σε­ρα χρό­νια περι­μέ­νει η οικο­γέ­νεια του εργά­τη που σκο­τώ­θη­κε στο ναυ­πη­γείο «ΑΤΛΑΣ» στη Ζώνη, στις 20 Μάη 2019 να εκδικαστεί…

ΚΟΖΑΝΗ: Καταστολή με ΜΑΤ όπως 36 χρόνια πριν!

Ανά­με­σα στους ξυλο­φορ­τω­μέ­νους είναι και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, πρό­ε­δρος, τότε, του Εργα­τι­κού Κέντρου Κοζά­νης και πρό­ε­δρος, σήμε­ρα, του Πανελ­λή­νιου Συλλόγου…

Δ. Σταματέλου (ΚΚΕ): Ολοι θυμούνται ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ φορολεηλάτησαν το λαό (VIDEO)
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Δ. Σταματέλου (ΚΚΕ): Ολοι θυμούνται ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ φορολεηλάτησαν το λαό (VIDEO)

Είναι προ­κλη­τι­κό ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ να μιλούν δήθεν για μεί­ω­ση φόρων όταν φορο­λε­η­λά­τη­σαν τον λαό, τόνι­σε η Δήμη­τρα Στα­μα­τέ­λου, υποψήφια…
Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 36χρονη που δέχθηκε μαχαιριές από τον σύντροφό της
Επι­και­ρό­τη­τα

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται 36χρονη που δέχθηκε μαχαιριές από τον σύντροφό της

Στη ΜΕΘ του Πανε­πι­στη­μια­κού Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Ηρα­κλεί­ου με σοβα­ρά τραύ­μα­τα στον θώρα­κα, την πλά­τη και τα άνω άκρα νοση­λεύ­ε­ται 36χρονη…
ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα Περι­βάλ­λο­ντος: Η Παγκό­σμια Ημέ­ρα Περι­βάλ­λο­ντος φέρ­νει ακό­μη πιο…
Ν. Σοφιανός (ΚΚΕ): Η κατάργηση του ΦΠΑ η μόνη ανάσα στο λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα (VIDEO)
Επι­και­ρό­τη­τα

Ν. Σοφιανός (ΚΚΕ): Η κατάργηση του ΦΠΑ η μόνη ανάσα στο λεηλατημένο λαϊκό εισόδημα (VIDEO)

Ο λαός πλη­ρώ­νει το 95% των φόρων και μόλις 5% το κεφά­λαιο με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, τόνι­σε ο Νίκος…
Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Γεωργίου

Πέθα­νε ο δημο­σιο­γρά­φος Γιώρ­γος Γεωρ­γί­ου. Νοση­λευό­ταν στο νοσο­κο­μείο “Άγιος Σάβ­βας” το τελευ­ταίο διά­στη­μα. Είχε συν­δέ­σει το όνο­μά του με την…
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Η Ρωσία λέει ότι απώθησε την επίθεση φιλοουκρανών «δολιοφθορέων» στο Μπέλγκοροντ
Επι­και­ρό­τη­τα

Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Η Ρωσία λέει ότι απώθησε την επίθεση φιλοουκρανών «δολιοφθορέων» στο Μπέλγκοροντ

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις απώ­θη­σαν, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το πυρο­βο­λι­κό τους, την εισβο­λή μιας ομά­δας φιλο­ου­κρα­νών «δολιο­φθο­ρέ­ων», μετέ­δω­σε το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο Interfax, επικαλούμενο…
atexnostxt