Τί έγινε στον τόπο μας και τον κόσμο σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου;
«Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί — τα κέρδη τους, οι ζωές μας», το μήνυμα της συγκέντρωσης στο σιδηροδρομικό σταθμό
ΣΥΡΙΖΑ — Στ. Κασσελάκης: Κάλπικες διαχωριστικές γραμμές και εκλογές για τον προεδρικό θώκο
Παρέμβαση Τσίπρα προκειμένου να ανακόψει την κατρακύλα της σάπιας σοσιαλδημοκρατίας
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Η επιστροφή του Βιμ Βέντερς και η ανερχόμενη Τζόντι Κόμερ _Φωτο|🎥Video
Εικονική απαγωγή: Τι είναι και πώς να μην πέσετε θύμα της, συμβουλεύει η ESET

Εικονική απαγωγή: Τι είναι και πώς να μην πέσετε θύμα της, συμβουλεύει η ESET

Δέχε­στε εισερ­χό­με­νη κλή­ση από έναν άγνω­στο αριθμό…
Τί έγινε στον τόπο μας και τον κόσμο σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου; Τί έγι­νε στον τόπο μας και…
«Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί — τα κέρδη τους, οι ζωές μας», το μήνυμα της συγκέντρωσης στο σιδηροδρομικό σταθμό «Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχαστεί…
ΣΥΡΙΖΑ — Στ. Κασσελάκης: Κάλπικες διαχωριστικές γραμμές και εκλογές για τον προεδρικό θώκο ΣΥΡΙΖΑ — Στ. Κασ­σε­λά­κης: Κάλ­πι­κες διαχωριστικές…
Παρέμβαση Τσίπρα προκειμένου να ανακόψει την κατρακύλα της σάπιας σοσιαλδημοκρατίας Παρέμ­βα­ση Τσί­πρα προ­κει­μέ­νου να ανα­κό­ψει την…
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Η επιστροφή του Βιμ Βέντερς και η ανερχόμενη Τζόντι Κόμερ _Φωτο|🎥Video Ται­νί­ες Πρώ­της Προ­βο­λής: Η επι­στρο­φή του…
Εικονική απαγωγή: Τι είναι και πώς να μην πέσετε θύμα της, συμβουλεύει η ESET Εικο­νι­κή απα­γω­γή: Τι είναι και πώς…
atexnostxt

Χωρίς Μέτρο \ Whiplash

Την ξανά­δα­με ευχά­ρι­στα στην ΕΡΤ χτες βρά­δυ _Μία ται­νία για την τζαζ που παρα­κο­λου­θείς όπως το τελευ­ταίο 5λεπτο ενός ποδοσφαιρικού…

Η Μητέρα του Σταθμού: ένα ντοκιμαντέρ 🎥 που “σπάει κόκαλα” για τις χιλιάδες “αόρατες” γκασταρμπάιτερ μανάδες που σκανδαλωδώς αγνόησε η ιστορία

Το βίω­μα των Ελλη­νί­δων μετα­να­στριών της δεκα­ε­τί­ας του ’60, οι οποί­ες έφτια­ξαν τη ζωή τους από την αρχή στη Γερμανία,…

Κυκλοφορούν τα “Θέματα Παιδείας” τ. 89–92

Με ενδια­φέ­ρου­σες μελέ­τες, άρθρα, επι­στη­μο­νι­κά θέμα­τα και λογο­τε­χνία. Ανα­λυ­τι­κά τα περιε­χό­με­να του τεύ­χους 89–92 ΕΠΙΚΑΙΡΑ AΡΘΡΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ και ΣΧΟΛΙΑ: ∙…

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης “Στη γειτονιά του ουρανού. Αναφορά στα ουράνια σώματα”

Οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» παρου­σιά­ζουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το βιβλίο «Στη γει­το­νιά του ουρα­νού. Ανα­φο­ρά στα ουρά­νια σώμα­τα» του Τζα­­μάλ-Οδυ­σ­σέα Μαάιτα.…

Πάμε θέατρο στο party της ζωής

Μια παρά­στα­ση βασι­σμέ­νη στο βιβλίο “Every Brilliant Thing” (κάθε λαμπρό πράγ­μα) εξο­μο­λο­γη­τι­κή κι αστεία, καθη­λω­τι­κή όπως πάντα αυτό το σπουδαίο…

Χωρίς Μέτρο \ Whiplash

Την ξανά­δα­με ευχά­ρι­στα στην ΕΡΤ χτες βρά­δυ _Μία ται­νία για την τζαζ που παρα­κο­λου­θείς όπως το τελευ­ταίο 5λεπτο ενός ποδοσφαιρικού…

Η Μητέρα του Σταθμού: ένα ντοκιμαντέρ 🎥 που “σπάει κόκαλα” για τις χιλιάδες “αόρατες” γκασταρμπάιτερ μανάδες που σκανδαλωδώς αγνόησε η ιστορία

Το βίω­μα των Ελλη­νί­δων μετα­να­στριών της δεκα­ε­τί­ας του ’60, οι οποί­ες έφτια­ξαν τη ζωή τους από την αρχή στη Γερμανία,…

Μπουγάτσα … Μπογάτσα _ poğaça _ focaccia

Αν κάποιος πει πως δεν δοκί­μα­σε το γνω­στό εδώ­δι­μο (και μη “αποι­κια­κό”) αρτο­σκεύ­α­σμα που χρη­σι­μο­ποιεί φύλ­λο με ζύμη (φύλ­λο -…

Φλεβάρης Februarius _Κουτσοφλέβαρος

Καλό μήνα! Αχα­νές, θολό μέσα στους αιώ­νες, βυθι­σμέ­νο στη λησμο­νιά, το “τοπίο” των κοι­νών πανελ­λα­δι­κών, αλλά και των τοπι­κών λαϊκών…

Μιχαήλ Γκλίνκα 🎶 🎥

Ο Γκλίν­κα _Mikhail Glinka ‑Михаил Иванович Глинка (Ρωσία 20 Μαΐου_1 Ιου­νί­ου 1804, – Βερο­λί­νο 3_15 Φεβρουα­ρί­ου 1857) γεν­νή­θη­κε σ΄ένα χωριό…

Με κίτρινο, και με λέξεις

Γρά­φει η \\ Χαρού­λα Βερί­γου _ Ζωή Δικταί­ου Όρτσα, κίτρι­νο στον ήλιο φως ελλη­νι­κό κει­μή­λιο ήλιε αρχη­γέ που δεν παγώνεις…

Το fenomenon “Κάνε ότι Κ#ιμάσαι”

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας 1. Ενώ όλη η Ελλά­δα μέχρι προ­χτές και­γό­ταν και τώρα πνί­γε­ται στα λασπό­νε­ρα και…

Η Θεία Χάρις, της Ηλιάνας Μόρτιμερ

Η Νάντια σου­λά­τσα­ρε πάνω κάτω στο διά­δρο­μο του νοσο­κο­μεί­ου. Στα­μα­τού­σε, παρα­τη­ρού­σε κάποιο ασθε­νή, ή κάποιο για­τρό, και μετά πάλι, χωρίς…

Ευγενία Γκιόκα: Ειρήνη ή Αïρίν

Ήταν η δεύ­τε­ρη φορά που την έβλε­πε. Η Μυρ­σί­νη την είχε προ­σέ­ξει, πώς αλλιώς άλλω­στε; στο χωριό όλοι γνω­ρί­ζο­νταν και…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Με κόκκινο και με λέξεις

Κόκ­κι­νη κλω­στή δεμέ­νη στην ανέ­μη τυλιγ­μέ­νη κόκ­κι­νο σπυ­ρί στ’ αλώ­νι το φως του ήλιου δεν παλιώ­νει. Ένα ρεβί­θι στο Λασίθι…

Πάνος Σιώρας: Ένας άριστος μπούλης

Ήσουν ο άρι­στος μπού­λης και πολύ δια­βα­στε­ρού­λης ως μικρού­λης και χοντρού­λης και πολύ κατα­φερ­τζού­λης. Σου’ παν κοί­τα από ψηλά αυτούς…

Με κίτρινο, και με λέξεις

Γρά­φει η \\ Χαρού­λα Βερί­γου _ Ζωή Δικταί­ου Όρτσα, κίτρι­νο στον ήλιο φως ελλη­νι­κό κει­μή­λιο ήλιε αρχη­γέ που δεν παγώνεις…

Με μπλε και με λέξεις

Γρά­φει η \\ Χαρού­λα Βερί­γου Μια φορά κι έναν και­ρό, του βοριά το φυσε­ρό, γλί­στρη­σε απ’ τα δυο του χέρια…

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΚΚΕ καταψηφίζει τον νέο ταξικό προϋπολογισμό που θα εντείνει την επίθεση σε βάρος του λαού

«Είναι ταξι­κός ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός και ιδιαί­τε­ρα αντι­δρα­στι­κός και αντι­λαϊ­κός, πολύ περισ­σό­τε­ρο σε συν­θή­κες δημο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας και κατάρ­γη­σης της ρήτρας διαφυγής»…

«Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί — τα κέρδη τους, οι ζωές μας», το μήνυμα της συγκέντρωσης στο σιδηροδρομικό σταθμό
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

«Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί — τα κέρδη τους, οι ζωές μας», το μήνυμα της συγκέντρωσης στο σιδηροδρομικό σταθμό

“Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί — τα κέρ­δη τους, οι ζωές μας” ήταν το μήνυ­μα που έστει­λαν με την…
Εικονική απαγωγή: Τι είναι και πώς να μην πέσετε θύμα της, συμβουλεύει η ESET
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Εικονική απαγωγή: Τι είναι και πώς να μην πέσετε θύμα της, συμβουλεύει η ESET

Δέχε­στε εισερ­χό­με­νη κλή­ση από έναν άγνω­στο αριθ­μό και στην άλλη άκρη της γραμ­μής ακού­τε τη φωνή του παι­διού σας να…
«Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές» διατρανώνουν οι φοιτητές
Παι­δεία Προ­τει­νό­με­νο

«Ακούστε καλά τι λένε οι φοιτητές, θέλουμε δημόσιες και δωρεάν σπουδές» διατρανώνουν οι φοιτητές

Ξεκί­νη­σε πριν λίγο η μαχη­τι­κή πορεία Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, μαθη­τών, εκπαι­δευ­τι­κών και εργα­ζο­μέ­νων στα ΑΕΙ, που νωρί­τε­ρα συγκε­ντρώ­θη­καν στα Προ­πύ­λαια, στο…
Νέος λιμός στο Σουδάν: Το 95% των κατοίκων δεν έχει ούτε ένα πιάτο φαΐ την ημέρα
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Νέος λιμός στο Σουδάν: Το 95% των κατοίκων δεν έχει ούτε ένα πιάτο φαΐ την ημέρα

Το Σου­δάν, είναι μια χώρα, πολ­λές φορές “στο χεί­λος της κατάρ­ρευ­σης” εν μέσω πολέ­μων _εμφύλιων και εισα­γό­με­νων, με τον ιμπεριαλισμό…
Εκδήλωση Αθλητισμός & _ΕΑΜική_ Εθνική Αντίσταση
Αθλη­τι­κά Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Εκδήλωση Αθλητισμός & _ΕΑΜική_ Εθνική Αντίσταση

Δευ­τέ­ρα 26 Φεβρουά­ριου 2024 στις 19.00 Κέντρο Νεό­τη­τας Δήμου Χαλαν­δρί­ου — Δανα­ΐ­δων & Αντι­γό­νης Ομι­λη­τές: Γιάν­νης Γεωρ­γά­κης, αθλη­τι­κο­γρά­φος — συγγραφέας…
Ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη — ΚΝΕ: «Δε φεύγει ο θυμός, δε σβήνει η οργή, είτε με τα κέρδη τους ή με τη ζωή!»
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη — ΚΝΕ: «Δε φεύγει ο θυμός, δε σβήνει η οργή, είτε με τα κέρδη τους ή με τη ζωή!»

Με σύν­θη­μα «Δε φεύ­γει ο θυμός, δε σβή­νει η οργή, είτε με τα κέρ­δη τους ή με τη ζωή!» η…

Τι δεν καταλαβαίνουν;

Κάθε βήμα του ΚΚΕ στην επα­να­στα­τι­κή του στρα­τη­γι­κή πολε­μιέ­ται από τον ταξι­κό αντί­πα­λο. Αυτό συμ­βαί­νει και με το Δοκί­μιο Ιστορίας…

Μιχαήλ Γκλίνκα 🎶 🎥

Ο Γκλίν­κα _Mikhail Glinka ‑Михаил Иванович Глинка (Ρωσία 20 Μαΐου_1 Ιου­νί­ου 1804, – Βερο­λί­νο 3_15 Φεβρουα­ρί­ου 1857) γεν­νή­θη­κε σ΄ένα χωριό…

Μιχαήλ Γκλίνκα 🎶 🎥

Ο Γκλίν­κα _Mikhail Glinka ‑Михаил Иванович Глинка (Ρωσία 20 Μαΐου_1 Ιου­νί­ου 1804, – Βερο­λί­νο 3_15 Φεβρουα­ρί­ου 1857) γεν­νή­θη­κε σ΄ένα χωριό…

ΚΟΖΑΝΗ: Καταστολή με ΜΑΤ όπως 36 χρόνια πριν!

Ανά­με­σα στους ξυλο­φορ­τω­μέ­νους είναι και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, πρό­ε­δρος, τότε, του Εργα­τι­κού Κέντρου Κοζά­νης και πρό­ε­δρος, σήμε­ρα, του Πανελ­λή­νιου Συλλόγου…

Τί έγινε στον τόπο μας και τον κόσμο σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου;
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο Σαν Σήμε­ρα

Τί έγινε στον τόπο μας και τον κόσμο σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου;

 Σαν σήμε­ρα 🌀 23 Φλε­βά­ρη  __ Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα __ 303…
Ταινίες Πρώτης Προβολής: Η επιστροφή του Βιμ Βέντερς και η ανερχόμενη Τζόντι Κόμερ _Φωτο|🎥Video
Επι­και­ρό­τη­τα Κινη­μα­το­γρά­φος Προ­τει­νό­με­νο

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Η επιστροφή του Βιμ Βέντερς και η ανερχόμενη Τζόντι Κόμερ _Φωτο|🎥Video

Η επι­στρο­φή του Βιμ Βέντερς στη μυθο­πλα­σία και μάλι­στα με ένα δρά­μα που θυμί­ζει το εμπνευ­σμέ­νο βλέμ­μα του Γερ­μα­νού σκηνοθέτη,…
Διαμαρτυρία μελισσοκόμων στο Σύνταγμα
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Διαμαρτυρία μελισσοκόμων στο Σύνταγμα

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποιούν στο Σύνταγ­μα μελισ­σο­κό­μοι από διά­φο­ρους νομούς της χώρας. Δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τός τους και τα…
Χωρίς Μέτρο \ Whiplash
Επι­και­ρό­τη­τα Κινη­μα­το­γρά­φος Προ­τει­νό­με­νο

Χωρίς Μέτρο \ Whiplash

Την ξανά­δα­με ευχά­ρι­στα στην ΕΡΤ χτες βρά­δυ _Μία ται­νία για την τζαζ που παρα­κο­λου­θείς όπως το τελευ­ταίο 5λεπτο ενός ποδοσφαιρικού…
Νέος λιμός στο Σουδάν: Το 95% των κατοίκων δεν έχει ούτε ένα πιάτο φαΐ την ημέρα
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Νέος λιμός στο Σουδάν: Το 95% των κατοίκων δεν έχει ούτε ένα πιάτο φαΐ την ημέρα

Το Σου­δάν, είναι μια χώρα, πολ­λές φορές “στο χεί­λος της κατάρ­ρευ­σης” εν μέσω πολέ­μων _εμφύλιων και εισα­γό­με­νων, με τον ιμπεριαλισμό…
Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου;
Επι­και­ρό­τη­τα Σαν Σήμε­ρα

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 22 Φεβρουαρίου;

Σαν σήμε­ρα 22 Φεβρουα­ρί­ου — Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχά­σου­με 1512 Πέθα­νε ο φλω­ρε­ντια­νός θαλασ­σο­πό­ρος Αμέρικο…
atexnostxt