Πτώση Phantom: Άκαρπες οι έρευνες για τον κυβερνήτη

Πτώση Phantom: Άκαρπες οι έρευνες για τον κυβερνήτη

Άκαρ­πες παρα­μέ­νουν έως αυτή την ώρα οι…
ΚΚΕ: Ο λαός να απορρίψει τους εκβιασμούς, να “κάψει” τα αντιλαϊκά σενάρια και να δυναμώσει αποφασιστικά το ΚΚΕ
Δίκη για Μάτι: Καταγγελία μάρτυρα για πρόταση «ανταλλαγής νεκρών χωρίς νόμιμη διαδικασία»

Δίκη για Μάτι: Καταγγελία μάρτυρα για πρόταση «ανταλλαγής νεκρών χωρίς νόμιμη διαδικασία»

Προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης και σωρεία σοβα­ρών περι­στα­τι­κών, κατήγγειλε…
Σποτ της ΚΝΕ: Δεν είμαστε γατάκια (ΒΙΝΤΕΟ)

Σποτ της ΚΝΕ: Δεν είμαστε γατάκια (ΒΙΝΤΕΟ)

Όταν έρχο­νται εκλο­γές ξεμαλ­λιά­ζο­νται… για­τί όλες τις…
Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου:  Η κατάθεση του Μ. Δασκαλάκη

Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου: Η κατάθεση του Μ. Δασκαλάκη

Με συνε­χείς ακρο­βα­σί­ες για μία μακρά περίοδο…
Άννεκε Ιωαννάτου — Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Ναι, αλλά ο Στάλιν»

Άννεκε Ιωαννάτου — Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Ναι, αλλά ο Στάλιν»

Η ομι­λία-παρέμ­βα­ση της Άννε­κε Ιωαν­νά­του* στην παρουσίαση…
Πτώση Phantom: Άκαρπες οι έρευνες για τον κυβερνήτη Πτώ­ση Phantom: Άκαρ­πες οι έρευ­νες για…
ΚΚΕ: Ο λαός να απορρίψει τους εκβιασμούς, να “κάψει” τα αντιλαϊκά σενάρια και να δυναμώσει αποφασιστικά το ΚΚΕ ΚΚΕ: Ο λαός να απορ­ρί­ψει τους…
Δίκη για Μάτι: Καταγγελία μάρτυρα για πρόταση «ανταλλαγής νεκρών χωρίς νόμιμη διαδικασία» Δίκη για Μάτι: Καταγ­γε­λία μάρ­τυ­ρα για…
Σποτ της ΚΝΕ: Δεν είμαστε γατάκια (ΒΙΝΤΕΟ) Σποτ της ΚΝΕ: Δεν είμα­στε γατάκια…
Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου:  Η κατάθεση του Μ. Δασκαλάκη Δίκη Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου: Η κατά­θε­ση του…
Άννεκε Ιωαννάτου — Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου «Ναι, αλλά ο Στάλιν» Άννε­κε Ιωαν­νά­του — Ομι­λία στην παρουσίαση…
atexnostxt

Πέθανε ο ηθοποιός Θόδωρος Συριώτης

“Έφυ­γε” σήμε­ρα από τη ζωή ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός Θόδω­ρος Συριώ­της. Τη δυσά­ρε­στη είδη­ση γνω­στο­ποί­η­σε μέσω ανάρ­τη­σής του στο Facebook ο…

“Σολομώντεια λύση” για παιδιά!

Ο Θία­σος Λαϊ­κού Θεά­τρου MATICAPI παρου­σιά­ζει την παρά­στα­ση «Η Σολο­μώ­ντεια Λύση», του Γιάν­νη Καλα­τζό­που­λου, σε σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Τσα­γκα­ρά­κη, στο Θέατρο…

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: «Ο Νίκος Ξανθόπουλος υπήρξε η πιο αναγνωρίσιμη κι αγαπημένη ανδρική περσόνα»

«Ο Νίκος Ξαν­θό­που­λος υπήρ­ξε η πιο ανα­γνω­ρί­σι­μη κι αγα­πη­μέ­νη ανδρι­κή περ­σό­να του λαϊ­κού μελό που ευδο­κί­μη­σε κατά την περί­ο­δο της…

Πέθανε ο Νίκος Ξανθόπουλος

Την τελευ­ταία του πνοή άφη­σε την Κυρια­κή 22 Ιανουα­ρί­ου του 2023 ο ηθο­ποιός Νίκος Ξαν­θό­που­λος. Ο Νίκος Ξαν­θό­που­λος γεν­νή­θη­κε στην…

Πέθανε ο σκηνοθέτης Ερρίκος Ανδρέου

Πέθα­νε σε ηλι­κία 84 ετών ο γνω­στός σκη­νο­θέ­της και σύζυ­γος της Νόρας Βαλ­σά­μη, Ερρί­κος Ανδρέ­ου. Νοση­λευό­ταν από τον Αύγου­στο σε…

Τρεις συλλαβές η αγάπη

Γρά­φει η Χαρού­λα Βερί­γου (Ζωή Δικταί­ου) Χορέ­ψα­νε οι τελευ­ταί­ες ώρες, στ’ αρμυ­ρί­κια, θαλασ­σο­πού­λια, έρη­μη ακτή, φιλιά στα χέρια, τώρα οι…

«Ένα κοπάδ’ μαλλί απ’ κάτ’»

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Κατα­πώς δια­τυ­πώ­νε­ται το ερώ­τη­μα «τον είδες με τα μάτια σου για­γιά τον βασι­λέα», έτσι…

Πέθανε ο μουσικολόγος Μάρκος Δραγούμης

«Έφυ­γε» σε ηλι­κία 89 ετών ο μου­σι­κο­λό­γος, βαθύς γνώ­στης και μελε­τη­τής της βυζα­ντι­νής μου­σι­κής παρά­δο­σης, Μάρ­κος Δρα­γού­μης. Ο Μάρ­κος Δραγούμης…

Γρηγόρης Σακαλής: Λίρα

Κάποιοι νομί­ζουν ότι επει­δή έχουν στην τσέ­πη τα λεφτά είναι αξιο­ζή­λευ­τοι ότι τους θαυ­μά­ζουν οι άλλοι και προ­σπα­θούν να τους…

ΔΑΝΤΗΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας Ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι (1265–1321) γεν­νή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία σε μια περί­ο­δο που η πόλη είχε γίνει μια…

Αλέκος Χατζηκώστας: Η πρώτη απόλυση

Ο λογι­στής πάτη­σε τελι­κά το κου­μπί. Μία απλή- συνη­θι­σμέ­νη κίνη­­ση- στον πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ψηφια­κό μας κόσμο. Η αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης, ακο­λού­θη­σε αυτήν…

Γεωργία Καλαμποκά: Η καρφίτσα

«Μέρια­σε βρά­χε να δια­βώ…». Απαγ­γέ­λο­ντας δυνα­τά, για εκα­το­στή φορά απ΄ το πρωί, το ποί­η­μά μου για την γιορ­τή του σχολείου,…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Γρηγόρης Σακαλής: Λίρα

Κάποιοι νομί­ζουν ότι επει­δή έχουν στην τσέ­πη τα λεφτά είναι αξιο­ζή­λευ­τοι ότι τους θαυ­μά­ζουν οι άλλοι και προ­σπα­θούν να τους…

Όλες οι ελιές φιλενάδες

Γρά­φει η \\  Ζωή Δικταί­ου — Χαρού­λα Βερί­γου Ακά­λε­στη η ανά­μνη­ση, ήρθε με διπλή την εικό­να του άδειου νυφι­κού. Το…

Κόραξ, αλώπηξ και Κου-Κου βάγια…

Γρά­φει ο Τρια­ντά­φυλ­λος  Μπα­λω­μέ­νος  Τις ώρες που οι  Μαστο­ρά­κη­δες, άνοι­γαν την κερ­κό­πορ­τα  της ιστο­ρί­ας και έφερ­ναν στο προ­σκή­νιο την σκοτεινή…

Στην πορεία του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Χέρι με χέρι το ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι στην πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου, στην πορεία της ζωής. Για­τί η εξέ­γερ­ση είναι το ανώτατο…

Αλεξάντρ Πούσκιν: Ο νέγρος προπάππος μου κι εγώ…

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Παγκό­σμια ημέ­ρα Ρωσι­κής γλώσ­σας η 6η Ιου­νί­ου, Ρωσι­κής γλώσ­σας της κορω­νί­δας των σλα­βι­κών γλωσ­σών και μουσικότερης…

Πτώση Phantom: Άκαρπες οι έρευνες για τον κυβερνήτη
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Πτώση Phantom: Άκαρπες οι έρευνες για τον κυβερνήτη

Άκαρ­πες παρα­μέ­νουν έως αυτή την ώρα οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό του σμη­να­γού Στά­θη Τσι­τλα­κί­δη, κυβερ­νή­τη του F‑4 Phantom II…
Δίκη για Μάτι: Καταγγελία μάρτυρα για πρόταση «ανταλλαγής νεκρών χωρίς νόμιμη διαδικασία»
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Δίκη για Μάτι: Καταγγελία μάρτυρα για πρόταση «ανταλλαγής νεκρών χωρίς νόμιμη διαδικασία»

Προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης και σωρεία σοβα­ρών περι­στα­τι­κών, κατήγ­γει­λε μία εκ των μαρ­τύ­ρων και παθού­σα, της φονι­κής πυρ­κα­γιάς στο Μάτι Αττι­κής, κατά…
Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου:  Η κατάθεση του Μ. Δασκαλάκη
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Δίκη Ρούλας Πισπιρίγκου: Η κατάθεση του Μ. Δασκαλάκη

Με συνε­χείς ακρο­βα­σί­ες για μία μακρά περί­ο­δο στην προ­σω­πι­κή και οικο­γε­νεια­κή τους ζωή, περιέ­γρα­ψε στο Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο, ο εν…
Ηλεκτρικό ρεύμα: Επιδότηση 40 ευρώ μόνο για τις 500 κιλοβατώρες
Κοι­νω­νία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Επιδότηση 40 ευρώ μόνο για τις 500 κιλοβατώρες

Στα 40 ευρώ είναι η επι­δό­τη­ση έως 500 κιλο­βα­τώ­ρες που ανα­κοί­νω­σε το πρωί ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Κώστας Σκρέ­κας για την…
Τρεις φάσεις θα έχει ο καιρός τις επόμενες επτά ημέρες
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Τρεις φάσεις θα έχει ο καιρός τις επόμενες επτά ημέρες

Ο και­ρός των επό­με­νων επτά ημε­ρών μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί από τρεις δια­κρι­τές προ­γνω­στι­κές φάσεις, σύμ­φω­να με τη νεό­τε­ρη ανά­λυ­ση των…
«Να κριθεί ένοχος και να οδηγηθεί στην φυλακή» ζήτησε ο εισαγγελέας για τον ντράμερ που δικάζεται για ασέλγεια σε βάρος 6χρονης
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

«Να κριθεί ένοχος και να οδηγηθεί στην φυλακή» ζήτησε ο εισαγγελέας για τον ντράμερ που δικάζεται για ασέλγεια σε βάρος 6χρονης

Να κηρύ­ξει ένο­χο τον 70χρονο ντρά­μερ για την κατη­γο­ρία της σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης 6χρονου κορι­τσιού το 2011, ζήτη­σε από το δικαστήριο…
Άλκης Καμπανός: Graffiti ενάντια στην οπαδική βία σε σχολείο της Καλαμαριάς
Επι­και­ρό­τη­τα

Άλκης Καμπανός: Graffiti ενάντια στην οπαδική βία σε σχολείο της Καλαμαριάς

Τη μνή­μη του Άλκη Καμπα­νού ο οποί­ος πριν έναν χρό­νο δολο­φο­νή­θη­κε μετά από οπα­δι­κή επί­θε­ση τίμη­σε το 11ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Καλαμαριάς.…
Σποτ της ΚΝΕ: Δεν είμαστε γατάκια (ΒΙΝΤΕΟ)
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Σποτ της ΚΝΕ: Δεν είμαστε γατάκια (ΒΙΝΤΕΟ)

Όταν έρχο­νται εκλο­γές ξεμαλ­λιά­ζο­νται… για­τί όλες τις προη­γού­με­νες μέρες αλλη­λο­συγ­χαί­ρο­νται… Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό, με ΚΚΕ…
Ελεύθερος αφέθηκε ο Πέτρος Τατσόπουλος — Είχε συλληφθεί έπειτα από μήνυση πολιτευτή της «Ελληνικής Λύσης»
Επι­και­ρό­τη­τα

Ελεύθερος αφέθηκε ο Πέτρος Τατσόπουλος — Είχε συλληφθεί έπειτα από μήνυση πολιτευτή της «Ελληνικής Λύσης»

Ελεύ­θε­ρος αφέ­θη­κε πριν λίγο ο Πέτρος Τατσό­που­λος ο οποί­ος είχε συλ­λη­φθεί σήμε­ρα το πρωί έπει­τα από μήνυ­ση του παρου­σια­στή και…
Ηλεκτροκίνηση οχημάτων και πράσινη ενέργεια στο νησί της επανάστασης
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα

Ηλεκτροκίνηση οχημάτων και πράσινη ενέργεια στο νησί της επανάστασης

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Το έχου­με πει και ξανα­πεί: ο χορός τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων της “πρά­σι­νης” ανά­πτυ­ξης μετα­ξύ μεγα­θη­ρί­ων _μονοπωλιακών…
Νίκος Μόττας: «Eπίσημη ιδεολογία της EE o αντικομμουνισμός και η θεωρία των δύο άκρων»
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Νίκος Μόττας: «Eπίσημη ιδεολογία της EE o αντικομμουνισμός και η θεωρία των δύο άκρων»

Τηλε­φω­νι­κή συνέ­ντευ­ξη με τον συγ­γρα­φέα Νίκο Μότ­τα, είχε ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας κατά τη διάρ­κεια της εκπο­μπής του «Λόγια στα­ρά­τα» (ΡΑΔΙΟ-ΑΙΧΜΗ)…
Στον Πειραιά το αεροπλανοφόρο «George W. Bush» και… αμερικανική απόβαση στη Θεσσαλονίκη
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Στον Πειραιά το αεροπλανοφόρο «George W. Bush» και… αμερικανική απόβαση στη Θεσσαλονίκη

Στον Πει­ραιά και στο Βόρειο Αιγαίο έρχε­ται το πυρη­νο­κί­νη­το αερο­πλα­νο­φό­ρο «USS George W. Bush» που επι­χει­ρεί στη Μεσό­γειο, ενταγ­μέ­νο στη…
atexnostxt