#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ: Ο νόμος για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια το θέμα του νέου προεκλογικού βίντεο της ΚΝΕ _VIDEO
Οι φοιτητές θα νικήσουν!

Οι φοιτητές θα νικήσουν!

Πριν από 5 μήνες ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ.…
Φοιτητικές Εκλογές 2024: Ο καθένας με την ψήφο του και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!

Φοιτητικές Εκλογές 2024: Ο καθένας με την ψήφο του και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!

Ανοί­γουν αύριο Τετάρ­τη οι κάλ­πες των Φοιτητικών…
Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 21 Μαΐου;

Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 21 Μαΐου;

Σαν σήμε­ρα 21 Μαΐ­ου _ Γεγο­νό­τα και…
Παλαιστινιακή γη: ο πόλεμος των ελαιόδεντρων, κυριαρχία και αντίσταση

Παλαιστινιακή γη: ο πόλεμος των ελαιόδεντρων, κυριαρχία και αντίσταση

Γρά­φει η \\ Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου Τα ελαιόδεντρα…
Υμηττός SOS! μέτρα πυροπροστασίας τώρα! Ενάντια στην εγκληματική πολιτική ΕΕ — Κυβερνήσεων #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ,

Υμηττός SOS! μέτρα πυροπροστασίας τώρα! Ενάντια στην εγκληματική πολιτική ΕΕ — Κυβερνήσεων #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ,

Με μεγά­λη επι­τυ­χία _εκατοντάδες Και­σα­ρια­νιώ­τες, πήραν μέρος…
#ΤΩΡΑ_ΚΚΕ: Ο νόμος για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια το θέμα του νέου προεκλογικού βίντεο της ΚΝΕ _VIDEO #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ: Ο νόμος για τα ιδιωτικά…
Οι φοιτητές θα νικήσουν! Οι φοι­τη­τές θα νικήσουν!
Φοιτητικές Εκλογές 2024: Ο καθένας με την ψήφο του και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά! Φοι­τη­τι­κές Εκλο­γές 2024: Ο καθέ­νας με…
Τί έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 21 Μαΐου; Τί έγι­νε στον κόσμο και στον…
Παλαιστινιακή γη: ο πόλεμος των ελαιόδεντρων, κυριαρχία και αντίσταση Παλαι­στι­νια­κή γη: ο πόλε­μος των ελαιόδεντρων,…
Υμηττός SOS! μέτρα πυροπροστασίας τώρα! Ενάντια στην εγκληματική πολιτική ΕΕ — Κυβερνήσεων #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ, Υμητ­τός SOS! μέτρα πυρο­προ­στα­σί­ας τώρα! Ενάντια…
atexnostxt

Καισαριανή _Σκοπευτήριο: “ένα μεγάλο βράδυ” τα παλικάρια ορθώνουν το ανάστημά τους στα μαρμαρένια αλώνια και περνούν στην αθανασία.

Για το Σπύ­ρο Τζό­κα και το ιστο­ρι­κό του μυθι­στό­ρη­μα “ένα μεγά­λο βρά­δυ” εκδό­σεις Σύγ­χρο­νης Επο­χής, μιλή­σα­με εδώ στο Ατέ­χνως, πάνω…

Πάμε θέατρο; The Humans _Ανθρώπινα όντα Φωτο🎥Video

Ο Μαρ­κου­λά­κης _ανεξάρτητα από τις αδιαμ­φι­σβή­τη­τες καλ­λι­τε­χνι­κές του ικα­νό­τη­τες, απο­τε­λεί “persona” και επο­μέ­νως όταν στο πρό­γραμ­μα της παρά­στα­σης για την…

All Greeks Festival στους δρόμους της Γάνδης

Ενα υπαί­θριο φεστι­βάλ  αφιε­ρω­μέ­νο στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Τρα­γω­δία ξεκι­νά την 1η Μάη στην Γάν­δη και για οκτώ εβδο­μά­δες (έως 23…

Μπακαλιάρος: από τους Βίκινγκς στο πιάτο μας

Μέσα στην περί­ο­δο της (τεσ)σαρακοστής _κατά τους πιστεύ­ο­ντες ΧΟ (χρι­στια­νούς ορθό­γο­ξους) η νηστεία κατα­λύ­ε­ται, δια­φο­ρο­ποιεί­ται δλδ όπως λένε, τρεις φορές,…

Μπουγάτσα … Μπογάτσα _ poğaça _ focaccia

Αν κάποιος πει πως δεν δοκί­μα­σε το γνω­στό εδώ­δι­μο (και μη “αποι­κια­κό”) αρτο­σκεύ­α­σμα που χρη­σι­μο­ποιεί φύλ­λο με ζύμη (φύλ­λο -…

Φλεβάρης Februarius _Κουτσοφλέβαρος

Καλό μήνα! Αχα­νές, θολό μέσα στους αιώ­νες, βυθι­σμέ­νο στη λησμο­νιά, το “τοπίο” των κοι­νών πανελ­λα­δι­κών, αλλά και των τοπι­κών λαϊκών…

Φωτεινή Δημοτζίκη: Μεγάλη Παρασκευή 2024

Τον κηδέ­ψα­με ασυ­νό­δευ­το, διά τον φόβον μας Τον ενα­πο­θέ­σα­με Τον θάψα­με Τον ασφα­λί­σα­με, μετά της κου­στω­δί­ας Ήσυ­χοι Φοβι­σμέ­νοι Απο­ρη­μέ­νοι Αμφιβάλλοντες…

Μεγάλη συναυλία της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ: Μια μοναδική βραδιά, αφιερωμένη στον μεγάλο Γρηγόρη Μπιθικώτση video_Φωτο

Στον Γρη­γό­ρη Μπι­θι­κώ­τση, τον λαϊ­κό δημιουρ­γό χιλιο­τρα­γου­δι­σμέ­νων, αγα­πη­μέ­νων τρα­γου­διών, τον σπου­δαίο ερμη­νευ­τή του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, του Μάνου Χατζι­δά­κι, του Σταύρου…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Ειρηναίος Μαράκης: ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ

Χθες το βρά­δυ συνε­λή­φθη εγκλη­μα­τί­ας για και­ρό κατα­ζη­τού­με­νος βρέ­θη­κε, με τις πιτζά­μες στο δωμά­τιο κάποιου ξενο­δο­χεί­ου δίπλα του, το θύμα…

Του Μάρτη θέλω ένα φιλί φωτο_Video

Γρά­φει η  Χαρού­λα Βερίγου_ Ζωή Δικταί­ου Μια  καλη­νύ­χτα που ποτέ της, δεν ειπώ­θη­κε παλιός καη­μός, αφό­ρε­το μαντή­λι στο λαι­μό. https://youtu.be/h1eIcFUkGuI…

Φωτεινή Δημοτζίκη: Μεγάλη Παρασκευή 2024

Τον κηδέ­ψα­με ασυ­νό­δευ­το, διά τον φόβον μας Τον ενα­πο­θέ­σα­με Τον θάψα­με Τον ασφα­λί­σα­με, μετά της κου­στω­δί­ας Ήσυ­χοι Φοβι­σμέ­νοι Απο­ρη­μέ­νοι Αμφιβάλλοντες…

Με κίτρινο, και με λέξεις

Γρά­φει η \\ Χαρού­λα Βερί­γου _ Ζωή Δικταί­ου Όρτσα, κίτρι­νο στον ήλιο φως ελλη­νι­κό κει­μή­λιο ήλιε αρχη­γέ που δεν παγώνεις…

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στηρίζει το δίκαιο αίτημα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνά­ντη­ση με με εκπρο­σώ­πους της Παμπο­ντια­κής Ομοσπονδίας…

Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου, υπουργών Άμυνας και ηγετών της Χαμάς ζήτησε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ

Ο εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου ζήτη­σε την έκδο­ση ενταλ­μά­των σύλ­λη­ψης κατά του πρω­θυ­πουρ­γού του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου και των…

Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου, υπουργών Άμυνας και ηγετών της Χαμάς ζήτησε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ

Ο εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου ζήτη­σε την έκδο­ση ενταλ­μά­των σύλ­λη­ψης κατά του πρω­θυ­πουρ­γού του Ισρα­ήλ Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου και των…

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν το πτώμα του Ιρανού προέδρου Ραϊσί και 8 άλλων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβη

Ιρα­νι­κά σωστι­κά συνερ­γεία ανέ­συ­ραν σήμε­ρα το πρωί το πτώ­μα του Ιρα­νού προ­έ­δρου Εμπρα­χίμ Ραϊ­σί και οκτώ άλλων που επέ­βαι­ναν στο…

Δ. Κουτσούμπας: Ο ελληνικός λαός να ακουμπήσει στο ΚΚΕ γιατί υπάρχει η επόμενη μέρα των Ευρωεκλογών

Στα ζητή­μα­τα της «μάχης» των ευρω­ε­κλο­γών, των εξε­λί­ξε­ων στη Β. Μακε­δο­νία και στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, της οικο­νο­μί­ας και της ακρί­βειας, αναφέρθηκε,…

Έντονη ανησυχία για την γερμανική οικονομία

Έντο­νο προ­βλη­μα­τι­σμό προ­κα­λούν οι νέες προ­βλέ­ψεις για την γερ­μα­νι­κή οικο­νο­μία που παρου­σιά­στη­καν στο Βερο­λί­νο την Τετάρ­τη και προ­βλέ­πουν ανά­πτυ­ξη μόλις…

Οι φοιτητές θα νικήσουν!
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Οι φοιτητές θα νικήσουν!

Πριν από 5 μήνες ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, δήλω­νε ότι «εντός Ιανουα­ρί­ου θα είναι νόμος του κρά­τους τα μη κρατικά…
Φοιτητικές Εκλογές 2024: Ο καθένας με την ψήφο του και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Φοιτητικές Εκλογές 2024: Ο καθένας με την ψήφο του και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!

Ανοί­γουν αύριο Τετάρ­τη οι κάλ­πες των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων σε όλη τη χώρα και οι φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες προ­σέρ­χο­νται σε αυτές…
Υμηττός SOS! _εκδήλωση στην Καισαριανή
Εκδη­λώ­σεις Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Υμηττός SOS! _εκδήλωση στην Καισαριανή

ΥΜΗΤΤΟΣ SOS _Σύσκεψη Φορέ­ων 18 Μάη 19.00 -“Ξύλι­να” Και­σα­ρια­νή Με το ΚΚΕ αγω­νι­ζό­μα­στε για μέτρα πυρο­προ­στα­σί­ας τώρα! Ενά­ντια στην εγκληματική…
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  της “Πανεπιστημονικής” για τις εκλογές του ΤΕΕ 19 Μάη
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της “Πανεπιστημονικής” για τις εκλογές του ΤΕΕ 19 Μάη

Σ’ αυτή τη προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, οι πιέ­σεις οι εκβια­σμοί και η κατά­χρη­ση προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των μελών του ΤΕΕ ξεπέ­ρα­σαν κάθε…
Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Στην τελική ευθεία της μάχης των ευρωεκλογών δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Ανακοίνωση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: Στην τελική ευθεία της μάχης των ευρωεκλογών δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ

Με αισιο­δο­ξία για το θετι­κό απο­τέ­λε­σμα που μπο­ρεί να επι­τευ­χθεί, τώρα χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει η συστρά­τευ­ση, η κινη­το­ποί­η­ση και η…
Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάνουμε τη νύχτα μέρα με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και θα νικήσουμε! Οι λαοί της Ευρώπης θα νικήσουν! VIDEO-ΦΩΤΟ
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάνουμε τη νύχτα μέρα με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και θα νικήσουμε! Οι λαοί της Ευρώπης θα νικήσουν! VIDEO-ΦΩΤΟ

Video of Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα σε συγκέ­ντρω­ση στην Τού­μπα Σε μια μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση μπρο­στά στο πολι­τι­στι­κό κέντρο Τού­μπας, στη…

76 Χρόνια Νάκμπα:  Καισαριανή-Πάτρα-Χαϊδάρι-Πετρούπολη-Τύρναβος-Νικαριά …30 δήμοι ύψωσαν την παλαιστινιακή σημαία

Με μπρο­στά­ρη­δες _αναμενόμενο τους κομ­μου­νι­στές δημάρ­χους ενώ­νο­νται οι φωνές εκεί­νων που απαι­τούν να δικαιω­θεί ο Παλαι­στι­νια­κός λαός για να μπορέσει…

Καισαριανή _Σκοπευτήριο: “ένα μεγάλο βράδυ” τα παλικάρια ορθώνουν το ανάστημά τους στα μαρμαρένια αλώνια και περνούν στην αθανασία.

Για το Σπύ­ρο Τζό­κα και το ιστο­ρι­κό του μυθι­στό­ρη­μα “ένα μεγά­λο βρά­δυ” εκδό­σεις Σύγ­χρο­νης Επο­χής, μιλή­σα­με εδώ στο Ατέ­χνως, πάνω…

Αφιέρωμα Γιάννης Μόραλης

Ο ζωγρά­φος Γιάν­νης Μόρα­λης (Άρτα, 23-Απρ-1916 – Αθή­να, 20-Δεκ-2009) υπήρ­ξε ένας από τους επι­φα­νέ­στε­ρους καλ­λι­τέ­χνες _ζωγράφος, χαρά­κτης, σκη­νο­γρά­φος και δάσκαλος,…

Ιστοσελίδα MNIMIA.KKE.GR: Μια μοναδική ψηφιακή περιήγηση σε τόπους και μνημεία άφθαστου ηρωισμού

Με αφορ­μή την ημε­ρί­δα που διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ, ο «Ριζο­σπά­στης» συζή­τη­σε με τους Ηλία Δια­μα­ντά­κο, φωτο­γρά­φο, σχε­δια­στή εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων, μέλος…

Οι φοιτητές θα νικήσουν!
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Οι φοιτητές θα νικήσουν!

Πριν από 5 μήνες ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, δήλω­νε ότι «εντός Ιανουα­ρί­ου θα είναι νόμος του κρά­τους τα μη κρατικά…
Φοιτητικές Εκλογές 2024: Ο καθένας με την ψήφο του και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Φοιτητικές Εκλογές 2024: Ο καθένας με την ψήφο του και όλοι μαζί διαλέγουμε πλευρά!

Ανοί­γουν αύριο Τετάρ­τη οι κάλ­πες των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων σε όλη τη χώρα και οι φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες προ­σέρ­χο­νται σε αυτές…
Υμηττός SOS! μέτρα πυροπροστασίας τώρα! Ενάντια στην εγκληματική πολιτική ΕΕ — Κυβερνήσεων #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ,
Επι­και­ρό­τη­τα Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Υμηττός SOS! μέτρα πυροπροστασίας τώρα! Ενάντια στην εγκληματική πολιτική ΕΕ — Κυβερνήσεων #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ,

Με μεγά­λη επι­τυ­χία _εκατοντάδες Και­σα­ρια­νιώ­τες, πήραν μέρος στην εκδή­λω­ση _Σύσκεψη Φορέ­ων (18η Μάη), στο χώρο ανα­ψυ­χής “Ξύλι­να” ΥΜΗΤΤΟΣ SOS Με…
Η διάσημη Αμέλια Έρχαρτ  _Amelia Mary Earhart: αστικοί μύθοι και ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί
Επι­και­ρό­τη­τα Πρό­σω­πα Προ­τει­νό­με­νο Σαν Σήμε­ρα

Η διάσημη Αμέλια Έρχαρτ  _Amelia Mary Earhart: αστικοί μύθοι και ατεκμηρίωτοι ισχυρισμοί

(η είδη­ση) Αμέ­λια Έρχαρτ: Εντό­πι­σαν με σόναρ το αερο­πλά­νο της θρυ­λι­κής πιλό­του στα βάθη του Ειρη­νι­κού; Η Αμέ­λια Έρχαρτ  (Amelia…
ΙΡΑΝ: εντοπίστηκε το ελικόπτερο; που μετέφερε τον πρόεδρο Ραϊσί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα

ΙΡΑΝ: εντοπίστηκε το ελικόπτερο; που μετέφερε τον πρόεδρο Ραϊσί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες

  Συνε­χί­ζο­νται οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό του ελι­κο­πτέ­ρου που συνε­τρί­βη στο Ιράν, στο οποίο επέ­βαι­ναν ο πρό­ε­δρος και ο…
Δ. Κουτσούμπας: Ο ελληνικός λαός να ακουμπήσει στο ΚΚΕ γιατί υπάρχει η επόμενη μέρα των Ευρωεκλογών
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Δ. Κουτσούμπας: Ο ελληνικός λαός να ακουμπήσει στο ΚΚΕ γιατί υπάρχει η επόμενη μέρα των Ευρωεκλογών

Στα ζητή­μα­τα της «μάχης» των ευρω­ε­κλο­γών, των εξε­λί­ξε­ων στη Β. Μακε­δο­νία και στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά, της οικο­νο­μί­ας και της ακρί­βειας, αναφέρθηκε,…
atexnostxt