Τί έγινε σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου;

📂 Σαν σήμε­ρα 30 Νοεμ­βρί­ου  Μια ματιά στην…
Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανακοινώνει…
ΚΝΕ: Καταδικάζει τις επιθέσεις φασιστών σε φοιτητές — μέλη του ΚΚ Τουρκίας
Πατέρας σκότωσε την 18χρονη κόρη του γιατί εμφανιζόταν σε φωτογραφία στα social media

Πατέρας σκότωσε την 18χρονη κόρη του γιατί εμφανιζόταν σε φωτογραφία στα social media

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι συνε­λή­φθη­σαν στο Πακι­στάν, μετα­ξύ των…
Συνάντηση του Θ. Παφίλη με τον Π. Μπελέρη και τον Θ. Γκούμα, Πρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Αθήνας

Συνάντηση του Θ. Παφίλη με τον Π. Μπελέρη και τον Θ. Γκούμα, Πρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Αθήνας

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφίλης…
Θεσπρωτία: Σκουλήκια σε σχολικό γεύμα που μοιράστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γλυκής

Θεσπρωτία: Σκουλήκια σε σχολικό γεύμα που μοιράστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γλυκής

Σκου­λή­κια βρέ­θη­καν σε σχο­λι­κό γεύ­μα που μοιράστηκε…
Τί έγι­νε σαν σήμε­ρα 30 Νοεμβρίου;
Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 Η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή Αίτησης-Δήλωσης…
ΚΝΕ: Καταδικάζει τις επιθέσεις φασιστών σε φοιτητές — μέλη του ΚΚ Τουρκίας ΚΝΕ: Κατα­δι­κά­ζει τις επι­θέ­σεις φασι­στών σε…
Πατέρας σκότωσε την 18χρονη κόρη του γιατί εμφανιζόταν σε φωτογραφία στα social media Πατέ­ρας σκό­τω­σε την 18χρονη κόρη του…
Συνάντηση του Θ. Παφίλη με τον Π. Μπελέρη και τον Θ. Γκούμα, Πρόεδρο της Ένωσης Χειμαρριωτών Αθήνας Συνά­ντη­ση του Θ. Παφί­λη με τον…
Θεσπρωτία: Σκουλήκια σε σχολικό γεύμα που μοιράστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γλυκής Θεσπρω­τία: Σκου­λή­κια σε σχο­λι­κό γεύ­μα που…
atexnostxt

Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο: «Αντάρτικες εφημερίδες στη Βόρεια Ελλάδα 1946–1949» — Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις «επί­κε­ντρο» το βιβλίο του Μανώ­λη Καν­δυ­λά­κη με τίτλο «Αντάρ­τι­κες εφη­με­ρί­δες στη Βόρεια Ελλά­δα 1946–1949». Ο συγγραφέας…

Ο μύθος της Φανουρόπιτας

Αν και δηλω­μέ­νος άθε­ος… Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Τα υλι­κά πρέ­πει κατά την παρά­δο­ση να είναι μονός αριθμός,…

Πέθανε ο Χρόνης Αηδονίδης

Πέθα­νε σε ηλι­κία 95 ετών ο Χρό­νης Αηδο­νί­δης, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ερμη­νευ­τές της παρα­δο­σια­κής μας μου­σι­κής. Ο Χρό­νης Αηδονίδης…

Frédéric Chopin _Αφιέρωμα

1849 _Σαν σήμε­ρα 17 Οκτώ­βρη Πεθαί­νει στο Παρί­σι ο Γαλ­λο­πο­λω­νός συν­θέ­της και 🎹 βιρ­τουό­ζος πια­νί­στας Frédéric Chopin (Φρει­δε­ρί­κος Σοπέν). Γράφει…

Η Θεία Χάρις, της Ηλιάνας Μόρτιμερ

Η Νάντια σου­λά­τσα­ρε πάνω κάτω στο διά­δρο­μο του νοσο­κο­μεί­ου. Στα­μα­τού­σε, παρα­τη­ρού­σε κάποιο ασθε­νή, ή κάποιο για­τρό, και μετά πάλι, χωρίς…

Αν, η αλήθεια καίει στο βλέμμα…

Να σ’ απο­φεύ­γω τον Σεπτέμ­βρη Να κλαις τις νύχτες του Νοέμ­βρη Να ονει­ρεύ­ε­σαι φιλιά Κι εγώ να ψάχνω στα παλιά…

Θυμάμαι τον Αλέξανδρο Σπαρτίδη …

Ο Αλέ­ξαν­δρος ήταν συμ­μα­θη­τής μου στο Λεό­ντειο Λύκειο Πατη­σί­ων. Δεν πηγαί­να­με στην ίδια τάξη, ήταν ένα χρό­νο νεό­τε­ρος μου, αυτός…

Το fenomenon “Κάνε ότι Κ#ιμάσαι”

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας 1. Ενώ όλη η Ελλά­δα μέχρι προ­χτές και­γό­ταν και τώρα πνί­γε­ται στα λασπό­νε­ρα και…

ΔΑΝΤΗΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας Ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι (1265–1321) γεν­νή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία σε μια περί­ο­δο που η πόλη είχε γίνει μια…

Η Θεία Χάρις, της Ηλιάνας Μόρτιμερ

Η Νάντια σου­λά­τσα­ρε πάνω κάτω στο διά­δρο­μο του νοσο­κο­μεί­ου. Στα­μα­τού­σε, παρα­τη­ρού­σε κάποιο ασθε­νή, ή κάποιο για­τρό, και μετά πάλι, χωρίς…

Ευγενία Γκιόκα: Ειρήνη ή Αïρίν

Ήταν η δεύ­τε­ρη φορά που την έβλε­πε. Η Μυρ­σί­νη την είχε προ­σέ­ξει, πώς αλλιώς άλλω­στε; στο χωριό όλοι γνω­ρί­ζο­νταν και…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Αν, η αλήθεια καίει στο βλέμμα…

Να σ’ απο­φεύ­γω τον Σεπτέμ­βρη Να κλαις τις νύχτες του Νοέμ­βρη Να ονει­ρεύ­ε­σαι φιλιά Κι εγώ να ψάχνω στα παλιά…

Στις ηρωίδες μάνες _θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων των συρματοπλεγμάτων της αναγκαστικής προσφυγιάς, στις μάνες που θρηνούν παιδιά δοσμένα στο βωμό του κέρδους…

15Αύγουστος σήμε­ρα, το “Πάσχα του καλο­και­ριού”, με τα μεγά­λα θρη­σκευ­τι­κά «μπαμ» (βλ Μαρξ θρησκεία=όπιο των λαών) από Τήνο μέχρι Κεφαλονιά,…

Ζωή Καραπατάκη: Η βροχούλα

Σύν­νε­φα μαύ­ρα και μαβιά χαμή­λω­σαν στη γει­το­νιά Τα παρά­θυ­ρα θα κλεί­σεις και απέ­ξω θα μ’ αφή­σεις κάτ’ απ’ τη γέρικη…

Θυμάμαι τον Αλέξανδρο Σπαρτίδη …

Ο Αλέ­ξαν­δρος ήταν συμ­μα­θη­τής μου στο Λεό­ντειο Λύκειο Πατη­σί­ων. Δεν πηγαί­να­με στην ίδια τάξη, ήταν ένα χρό­νο νεό­τε­ρος μου, αυτός…

Eduardo Galeano _Gaza

Για να δικαιο­λο­γη­θεί, η κρα­τι­κή τρο­μο­κρα­τία δημιουρ­γεί τρο­μο­κρά­τες: σπέρ­νει μίσος και θερί­ζει άλλο­θι. Όλα δεί­χνουν ότι αυτή η σφα­γή στη…

Η Σύγχρονη Εποχή παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα χειρόγραφα του Μαρξ που αποτελούν μέρος του τρίτου προσχεδίου του Κεφαλαίου

Το κεί­με­νο Απο­τε­λέ­σμα­τα της άμε­σης δια­δι­κα­σί­ας παρα­γω­γής ανή­κει στα χει­ρό­γρα­φα που έγρα­ψε ο Μαρξ για το μνη­μειώ­δες έργο του Το…

Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024
Παι­δεία Προ­τει­νό­με­νο

Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανα­κοι­νώ­νει την έναρ­ξη της περιό­δου για την υπο­βο­λή Αιτή­σε­ων-Δηλώ­σε­ων συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2024.…
Θεσπρωτία: Σκουλήκια σε σχολικό γεύμα που μοιράστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γλυκής
Παι­δεία Προ­τει­νό­με­νο

Θεσπρωτία: Σκουλήκια σε σχολικό γεύμα που μοιράστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Γλυκής

Σκου­λή­κια βρέ­θη­καν σε σχο­λι­κό γεύ­μα που μοι­ρά­στη­κε στο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Γλυ­κής στο Σού­λι. Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία μητέ­ρας του μαθητή,…
Ο Μίλτος Τεντόγλου κορυφαίος αθλητής των Βαλκανίων για το 2023
Αθλη­τι­κά Προ­τει­νό­με­νο

Ο Μίλτος Τεντόγλου κορυφαίος αθλητής των Βαλκανίων για το 2023

Ο Μίλ­τος Τεντό­γλου ανα­δεί­χθη­κε κορυ­φαί­ος αθλη­τής στα Βαλ­κά­νια για τρί­τη δια­δο­χι­κή χρο­νιά. Ο κορυ­φαί­ος άλτης του κόσμου, νικη­τής το 2023…
Οικονομική Εξόρμηση ΚΚΕ: Πάνω από το μισό πλάνο καλύφτηκε — συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Οικονομική Εξόρμηση ΚΚΕ: Πάνω από το μισό πλάνο καλύφτηκε — συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά

Ξεπέ­ρα­σε το 50% η κάλυ­ψη του συνο­λι­κού πλά­νου λίγο πριν βγει ο πρώ­τος μήνας της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα,…
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Έντεκα εργάτες νεκροί και 75 τραυματίες σε δυστύχημα σε ορυχείο πλατίνας
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Έντεκα εργάτες νεκροί και 75 τραυματίες σε δυστύχημα σε ορυχείο πλατίνας

Έντε­κα εργα­ζό­με­νοι σε ένα ορυ­χείο πλα­τί­νας σκο­τώ­θη­καν σε δυστύ­χη­μα με το ανα­βα­τό­ριο που τους ανέ­βα­ζε στην επι­φά­νεια, όπως έγι­νε γνωστό…
Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τη δίκαιη φορολόγηση και ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τη δίκαιη φορολόγηση και ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου

Πρό­τα­ση νόμου για τη δίκαιη φορο­λό­γη­ση και για μέτρα ανα­κού­φι­σης των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων της πόλης και της υπαί­θρου κατέ­θε­σε η Κοινοβουλευτική…

Ο άφωνος απ’ τα βασανιστήρια Μουστακλής βρήκε φωνή και έβρισε τον δικτάτορα Παπαδόπουλο — του Γιώργου Μουσγά

Τις μέρες του εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου το Νοέμ­βρη του 1973, ο Σπύ­ρος Μου­στα­κλής νοση­λευό­ταν στην Πολυ­κλι­νι­κή, το νοσο­κο­μείο δίπλα στην…

15+1 καλύτερα τραγούδια του Nick Cave

Ποιος _ειδικά από τους παλιό­τε­ρους δεν ξέρει τον Νικ Κέιβ και Bad Seeds τους… Γεν­νη­μέ­νος το 1957 ο Αυστρα­λός μουσικός,…

ΚΟΖΑΝΗ: Καταστολή με ΜΑΤ όπως 36 χρόνια πριν!

Ανά­με­σα στους ξυλο­φορ­τω­μέ­νους είναι και ο Χρή­στος Ψαλ­λί­δας, πρό­ε­δρος, τότε, του Εργα­τι­κού Κέντρου Κοζά­νης και πρό­ε­δρος, σήμε­ρα, του Πανελ­λή­νιου Συλλόγου…

Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο Σαν Σήμε­ρα

Τί έγινε σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου;

📂 Σαν σήμε­ρα 30 Νοεμ­βρί­ου  Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου.  Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστορία…
Οικονομική Εξόρμηση ΚΚΕ: Πάνω από το μισό πλάνο καλύφτηκε — συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Πολι­τι­κή Προ­τει­νό­με­νο

Οικονομική Εξόρμηση ΚΚΕ: Πάνω από το μισό πλάνο καλύφτηκε — συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά

Ξεπέ­ρα­σε το 50% η κάλυ­ψη του συνο­λι­κού πλά­νου λίγο πριν βγει ο πρώ­τος μήνας της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του ΚΚΕ. Συγκεκριμένα,…
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Έντεκα εργάτες νεκροί και 75 τραυματίες σε δυστύχημα σε ορυχείο πλατίνας
Επι­και­ρό­τη­τα Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Έντεκα εργάτες νεκροί και 75 τραυματίες σε δυστύχημα σε ορυχείο πλατίνας

Έντε­κα εργα­ζό­με­νοι σε ένα ορυ­χείο πλα­τί­νας σκο­τώ­θη­καν σε δυστύ­χη­μα με το ανα­βα­τό­ριο που τους ανέ­βα­ζε στην επι­φά­νεια, όπως έγι­νε γνωστό…
Τί έγινε στον κόσμο σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου;
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο Σαν Σήμε­ρα

Τί έγινε στον κόσμο σαν σήμερα 29 Νοεμβρίου;

  Σαν σήμε­ρα 29η Νοέμ­βρη – Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία Σαν σήμε­ρα — Μια ματιά στην ιστορία…
Σύνοδος ΥπΕξ ΝΑΤΟ _Στόλτενμπεργκ: Να παραμείνουμε σταθεροί στην υποστήριξη του Κιέβου
Διε­θνή Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Σύνοδος ΥπΕξ ΝΑΤΟ _Στόλτενμπεργκ: Να παραμείνουμε σταθεροί στην υποστήριξη του Κιέβου

  Ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ κάλε­σε σήμε­ρα τα μέλη της βορειο­α­τλα­ντι­κής συμ­μα­χί­ας να παρα­μεί­νουν στα­θε­ρά στην υπο­στή­ρι­ξή τους προς…
Γ.Τ. της ΚΕ του ΚΚΕ: Η μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί τη μοναδική επίλυση σ’ αυτό το διαχρονικό ζήτημα
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Γ.Τ. της ΚΕ του ΚΚΕ: Η μόνιμη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί τη μοναδική επίλυση σ’ αυτό το διαχρονικό ζήτημα

Σε σχό­λιό του, για την ακύ­ρω­ση της συνά­ντη­σης Μητσο­τά­κη — Σού­νακ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει τα…
atexnostxt