Ιράν: Δολοφονήθηκε 27χρονος που πανηγύριζε την ήττα της Εθνικής Ιράν από τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ
Δείτε LIVE: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη
Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάλεσμα για συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ στις καθημερινές μάχες και τις εκλογές
Σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία
«Κάθε δραχμή που πάει στους δολοφόνους αυτούς είναι ένα βόλι που αύριο θα σας αφαιρέσει τη ζωή» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)
Φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τον διαγωνισμό «inFocus» 2022 Nature & Wildlife

Φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τον διαγωνισμό «inFocus» 2022 Nature & Wildlife

Νικη­τή­ριες φωτο­γρα­φί­ες από τον δια­γω­νι­σμό «inFocus» 2022…
Ιράν: Δολοφονήθηκε 27χρονος που πανηγύριζε την ήττα της Εθνικής Ιράν από τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ Ιράν: Δολο­φο­νή­θη­κε 27χρονος που πανη­γύ­ρι­ζε την…
Δείτε LIVE: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη Δεί­τε LIVE: Ομι­λία του Δ. Κουτσούμπα…
Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάλεσμα για συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ στις καθημερινές μάχες και τις εκλογές Δημή­τρης Κου­τσού­μπας: Κάλε­σμα για συμπό­ρευ­ση και…
Σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου – Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία Σαν σήμε­ρα 1 Δεκεμ­βρί­ου – Γεγονότα…
«Κάθε δραχμή που πάει στους δολοφόνους αυτούς είναι ένα βόλι που αύριο θα σας αφαιρέσει τη ζωή» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) «Κάθε δραχ­μή που πάει στους δολοφόνους…
Φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τον διαγωνισμό «inFocus» 2022 Nature & Wildlife Φωτο­γρα­φί­ες που ξεχώ­ρι­σαν από τον διαγωνισμό…
atexnostxt

ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Στοιχειοθετώντας

Με αυτό τον τίτλο κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις “αλφα πι” ένα βιβλίο του Γρη­γό­ρη Σπα­νού που αφο­ρά τον ποι­η­τή Φώτη…

ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Στοιχειοθετώντας

Με αυτό τον τίτλο κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις “αλφα πι” ένα βιβλίο του Γρη­γό­ρη Σπα­νού που αφο­ρά τον ποι­η­τή Φώτη…

Αλέκος Χατζηκώστας: Σκέψεις για το βιβλίο του Ρ. Αλβανού «Ο ελληνικός εμφύλιος»

Παρου­σιά­ζου­με ολό­κλη­ρη την παρέμ­βα­ση του δημο­­σιο­­γρά­­φου-συγ­γρα­­φέα Αλέ­κου Χατζη­κώ­στα για το βιβλίο του Ραϋ­μόν­δου Αλβα­νού “Ο ελλη­νι­κός εμφύ­λιος πόλε­μος” (Εκδό­σεις Επίκεντρο)…

Σύγχρονη Εποχή: 105 ΧΡΟΝΙΑ από την ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Προ­τά­σεις βιβλί­ων για την επέ­τειο της Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Ο Σοσια­­λι­­σμός-Κομ­μου­­νι­­σμός ανα­γκαί­ος και επί­και­ρος απά­ντη­ση στον καπι­τα­λι­στι­κό δρό­μο που σαπίζει…

Οι μάγισσες του Σάλεμ στο Θέατρο Βρετάνια

Συνε­χί­ζε­ται (έκα­νε πρε­μιέ­ρα 5 Οκτώ­βρη ‑είχε ανέ­βει στο θεα­τρι­κό σανί­δι και πέρ­σι τέτοιον και­ρό) η πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη παρά­στα­ση «Οι Μάγισ­σες του…

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: «Γη και ύδωρ» στους κολοσσούς του Οπτικοακουστικού

«Γη και ύδωρ» στους κολοσ­σούς του Οπτι­κο­α­κου­στι­κού Ο αγο­ραί­ος προ­σα­να­το­λι­σμός που έχει ακο­λου­θή­σει το Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου Θεσ­σα­λο­νί­κης όλα τα τελευταία…

Αναζητώντας τον Χέντριξ — Smuggling Hendrix

1983 – σαν σήμε­ρα: Τα κατε­χό­με­να της Κύπρου ανα­κη­ρύσ­σο­νται από τον Ραούφ Ντεν­κτάς σε «Τουρ­κι­κή Δημο­κρα­τία της Βόρειας Κύπρου». Λίγες…

Ο τύμβος των αεροπόρων

Γρά­φει η Ζωή Δικταί­ου — Χαρού­λα Βερί­γου ΧΑΜΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΕΝΘΗΤΕΣ ΦΛΟΓΕΣ έως την καρ­διά, όταν ξανα­γυρ­νάς στο Ορο­πέ­διο. Ακα­τα­σκεύ­α­στη και…

Ελιά των Δελφών

Γρά­φει η \\ Ζωή Δικταί­ου — Χαρού­λα Βερί­γου Φλο­γι­σμέ­νες οι παπα­ρού­νες λιτα­νεύ­ο­ντας το αίμα των προ­γό­νων, χορεύ­ουν στη ρίζα σου,…

Μια ελιά σε χρεωμένο χρόνο

Γρά­φει η // Χαρού­λα Βερί­γου \ Ζωή Δικταί­ου Η Καλ­λιό­πη, της άπει­ρης υπο­μο­νής, καθώς έκλει­νε το παλιό ημε­ρο­λό­γιο, κου­ρα­σμέ­νη, το…

…του Torretti

Φθι­νό­πω­ρο του 1981, 26 του Οκτώ­βρη, ένα ξημέ­ρω­μα πριν σαρά­ντα ένα ολό­κλη­ρα χρό­νια, τόσα έχουν περά­σει από τότε που ήρθα…

Ειρηναίος Μαράκης: ΟΔΟΣ ΑΒΥΔΟΥ 146

Η απλώ­στρα με τα φρε­σκο­πλυ­μέ­να ρού­χα το τρα­πέ­ζι με το καθα­ρό τρα­πε­ζο­μά­ντι­λο οι πίνα­κες στους τοί­χους η ετα­ζέ­ρα τα χριστουγεννιάτικα…

Κόραξ, αλώπηξ και Κου-Κου βάγια…

Γρά­φει ο Τρια­ντά­φυλ­λος  Μπα­λω­μέ­νος  Τις ώρες που οι  Μαστο­ρά­κη­δες, άνοι­γαν την κερ­κό­πορ­τα  της ιστο­ρί­ας και έφερ­ναν στο προ­σκή­νιο την σκοτεινή…

Στην πορεία του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Χέρι με χέρι το ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι στην πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου, στην πορεία της ζωής. Για­τί η εξέ­γερ­ση είναι το ανώτατο…

ΔΑΝΤΗΣ – ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Βαβί­τσας Ο Ντά­ντε Αλι­γκιέ­ρι (1265–1321) γεν­νή­θη­κε στη Φλω­ρε­ντία σε μια περί­ο­δο που η πόλη είχε γίνει μια…

Αλέκος Χατζηκώστας: Η πρώτη απόλυση

Ο λογι­στής πάτη­σε τελι­κά το κου­μπί. Μία απλή- συνη­θι­σμέ­νη κίνη­­ση- στον πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νο ψηφια­κό μας κόσμο. Η αίτη­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης, ακο­λού­θη­σε αυτήν…

Γεωργία Καλαμποκά: Η καρφίτσα

«Μέρια­σε βρά­χε να δια­βώ…». Απαγ­γέ­λο­ντας δυνα­τά, για εκα­το­στή φορά απ΄ το πρωί, το ποί­η­μά μου για την γιορ­τή του σχολείου,…

Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Ειρηναίος Μαράκης: ΟΔΟΣ ΑΒΥΔΟΥ 146

Η απλώ­στρα με τα φρε­σκο­πλυ­μέ­να ρού­χα το τρα­πέ­ζι με το καθα­ρό τρα­πε­ζο­μά­ντι­λο οι πίνα­κες στους τοί­χους η ετα­ζέ­ρα τα χριστουγεννιάτικα…

Ειρηναίος Μαράκης: ΑΠΕΡΓΙΑ

Νωρίς το πρωί στο εργο­στά­σιο. Τα φου­γά­ρα δεν άνα­ψαν σήμε­ρα μόνο τα τσι­γά­ρα φωτί­ζουν τα πρό­σω­πα των εργα­τών στην απεργιακή…

Ειρηναίος Μαράκης: Καταυλισμός

Στο ραδιό­φω­νο ο Μανώ­λης Αγγε­λό­που­λος τρα­γου­δά­ει: «Αγά­πες μου περα­στι­κές αγά­πες μου χαμέ­νες όμορ­φες σαν τις Κυρια­κές χαρές μου περασμένες». *…

Κόραξ, αλώπηξ και Κου-Κου βάγια…

Γρά­φει ο Τρια­ντά­φυλ­λος  Μπα­λω­μέ­νος  Τις ώρες που οι  Μαστο­ρά­κη­δες, άνοι­γαν την κερ­κό­πορ­τα  της ιστο­ρί­ας και έφερ­ναν στο προ­σκή­νιο την σκοτεινή…

Στην πορεία του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Χέρι με χέρι το ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι στην πορεία του Πολυ­τε­χνεί­ου, στην πορεία της ζωής. Για­τί η εξέ­γερ­ση είναι το ανώτατο…

Αλεξάντρ Πούσκιν: Ο νέγρος προπάππος μου κι εγώ…

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­­γρά­­φος-Ερευ­­νή­­τρια Παγκό­σμια ημέ­ρα Ρωσι­κής γλώσ­σας η 6η Ιου­νί­ου, Ρωσι­κής γλώσ­σας της κορω­νί­δας των σλα­βι­κών γλωσ­σών και μουσικότερης…

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ορκίστηκε ο φοιτητής που δεν του έδιναν το πτυχίο για το χαράτσι την Εστία
Κοι­νω­νία Παι­δεία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Ορκίστηκε ο φοιτητής που δεν του έδιναν το πτυχίο για το χαράτσι την Εστία

Μετά την κατα­κραυ­γή που προ­κά­λε­σε η άρνη­ση απο­νο­μής πτυ­χί­ου στον Λαυ­ρέ­ντη Κου­ρε­λά, τελειό­φοι­το φοι­τη­τή του Τμή­μα­τος Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών του πρώην…
Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος , ο έλεγχος των “πόθεν έσχες” της πρεσβυτέρας
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος , ο έλεγχος των “πόθεν έσχες” της πρεσβυτέρας

Ο έλεγ­χος των δηλώ­σε­ων περιου­σια­κής κατά­στα­σης της μέχρι πρό­τι­νος προ­έ­δρου του ΔΣ της ΜΚΟ Κιβω­τός του Κόσμου ‚συζύ­γου του πατέρα…
Δίκη για Μάτι: Εικόνες ανθρώπων που έτρεχαν μόνοι να σωθούν, αναδύονται από τις καταθέσεις
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Δίκη για Μάτι: Εικόνες ανθρώπων που έτρεχαν μόνοι να σωθούν, αναδύονται από τις καταθέσεις

Οι λεπτο­μέ­ρειες, οι ειδι­κές συν­θή­κες της κάθε μίας ιστο­ρί­ας απώ­λειας και οδύ­νης που απαρ­τί­ζουν την «τρα­γω­δία στο Μάτι» ξετυ­λί­γο­νται πλέον…
Τι πρέπει να έχουμε υπόψη για την προστασία του αυτοκινήτου τον χειμώνα
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Τι πρέπει να έχουμε υπόψη για την προστασία του αυτοκινήτου τον χειμώνα

Ο χει­μώ­νας είναι μία δύσκο­λη επο­χή για το αυτο­κί­νη­το, με τη βρο­χή, το χιό­νι, τον πάγο, την ομί­χλη και τους…
Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής για δύο ασθενείς από την 21χρονη φοιτήτρια θύμα παράσυρσης και εγκατάλειψης
Κοι­νω­νία Προ­τει­νό­με­νο

Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής για δύο ασθενείς από την 21χρονη φοιτήτρια θύμα παράσυρσης και εγκατάλειψης

Δώρα ζωής παίρ­νουν, εντός της ημέ­ρας, δύο ασθε­νείς στο Ωνά­σειο και στο Ιππο­κρά­τειο, από την 21χρονη φοι­τή­τρια, που κατέ­λη­ξε το…
Μετά την απόφαση του ΣτΕ από 1ης Ιανουαρίου επιστρέφουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί
Προ­τει­νό­με­νο Υγεία

Μετά την απόφαση του ΣτΕ από 1ης Ιανουαρίου επιστρέφουν οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί

Ανα­στέλ­λε­ται από 1η Ιανουα­ρί­ου του 2023 το μέτρο για τους ανεμ­βο­λί­α­στους υγειο­νο­μι­κούς, μετά και την από­φα­ση του ΣτΕ, οι οποίοι…




Αποκάλυψη: Με καθοδήγηση της CIA πρώην Ναζί είχαν μυστικό στρατό για να πολεμήσει κατά της ΕΣΣΔ και των κομμουνιστών

Την ύπαρ­ξη ενός μυστι­κού στρα­τού, απο­τε­λού­με­νου από επί­λε­κτους πρώ­ην αξιω­μα­τι­κούς και στρα­τιώ­τες των ναζί, που εμφο­ρού­νταν από έντο­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό και…

Γιάννης Καϊλής, τον δολοφόνησε η χούντα γιατί «ΕΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕΝ εις την αναγραφήν συνθημάτων και εσχεδίασε το πανώ ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ»

Το Διστο­μί­τη φοι­τη­τή της σχο­λής Καλών Τεχνών, Γιάν­νη Καΐ­λη, που ο φάκε­λός του στην Ασφά­λεια ανα­φέ­ρει πως «καθ’ όλην την…

Δήμος Θεσσαλονίκης — Αθλιότητες Ζέρβα: Σέρνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους καθαριότητας
Επι­και­ρό­τη­τα

Δήμος Θεσσαλονίκης — Αθλιότητες Ζέρβα: Σέρνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους καθαριότητας

Στα δικα­στή­ρια έσυ­ρε ο Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης τους εργα­ζό­με­νους στον Τομέα Καθα­ριό­τη­τας, ζητώ­ντας να κρι­θούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν παρά­νο­μες. Οι…
Δείτε LIVE: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Δείτε LIVE: Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Παρα­κο­λου­θή­στε σε ζωντα­νή μετά­δο­ση από το 902.gr την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα στη Βου­λή, στην…
Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάλεσμα για συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ στις καθημερινές μάχες και τις εκλογές
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Δημήτρης Κουτσούμπας: Κάλεσμα για συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ στις καθημερινές μάχες και τις εκλογές

Ανοι­χτό προ­σκλη­τή­ριο προς όλες τις κατευ­θύν­σεις «για να ενι­σχυ­θούν οι δυνά­μεις που αντι­πα­λεύ­ουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της Νέας Δημο­κρα­τί­ας» έκανε…
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, Κασιδιάρης υπέρ του κυβερνητικού νομοσχεδίου-λαιμητόμου για την Υγεία!
Επι­και­ρό­τη­τα

Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, Κασιδιάρης υπέρ του κυβερνητικού νομοσχεδίου-λαιμητόμου για την Υγεία!

Στη συνε­δρί­α­ση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (29/11/22), η Νεο­δη­μο­κρα­τι­κή περι­φε­ρεια­κή αρχή, από κοι­νού με την παρά­τα­ξη του ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και την…
Φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τον διαγωνισμό «inFocus» 2022 Nature & Wildlife
Επι­και­ρό­τη­τα Προ­τει­νό­με­νο

Φωτογραφίες που ξεχώρισαν από τον διαγωνισμό «inFocus» 2022 Nature & Wildlife

Νικη­τή­ριες φωτο­γρα­φί­ες από τον δια­γω­νι­σμό «inFocus» 2022 Nature and Wildlife — Φύση και άγρια ζωή, που δεί­χνουν την ‑μέχρι σήμερα…
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα απέναντι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα
Επι­και­ρό­τη­τα

«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα απέναντι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα

Την στά­ση του δημάρ­χου της πόλης που ζήτη­σε να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη η απο­χή των εργα­ζό­με­νων στη καθα­ριό­τη­τα, καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…
atexnostxt