Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Για την Υγεία, από την Ειρήνη την καθαρίστρια

eirini1

Εργά­τες, καθαρίστριες

για­τροί και νοσοκόμες

μαζί βασα­νι­ζό­μα­στε

κι ατέ­λειω­τες οι ώρες

 

Ετσι που το κατάντησαν

το Σύστη­μα Υγείας

ένα μέγα­λο μπάχαλο

αδέρ­φι της αηδίας

 

Το ωρά­ριο ξεχάστηκε

δικαί­ω­μα κανένα

κι αυτοί τα βλέ­πουν ρόδινα

χωρίς να έχουν φρένα

 

Με την ψυχή παλεύουμε

πόδια και χέρια πάνε

Μισθοί πια δεν υπάρχουνε

άρα­γε πού το πάνε

 

Προ­σφέ­ρου­με στον άνθρωπο

κι όπου υπάρ­χει ανάγκη

Γίνα­με όλοι λάστιχο

Ας βγού­με από την πλάνη

 

Οι  στί­χοι αυτοί είναι της Ειρή­νης, καθα­ρί­στρια στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο