Δούκισσα

Σε ηλι­κία 69 ετών., στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου 2010 έφυ­γε από τη ζωή η λαϊ­κή τρα­γου­δί­στρια Δού­κισ­σα. Γεν­νη­μέ­νη (8/2/1941) στο Πασα­λι­μά­νι, σε ηλι­κία μόλις 12 ετών ξεκί­νη­σε σαν χορεύ­τρια, ενώ στα 13 της έκα­νε την πρώ­τη δισκο­γρα­φι­κή της δου­λειά με το τρα­γού­δι του Στ. Χρυ­σί­νη «Με την κοπέ­λα π’ αγα­πώ» (μαζί με το «Τρίο Γκρέ­κο»). Αρχι­κά … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δού­κισ­σα.