Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η. Σιώρας και Γ. Μουσγάς σχολιάζουν το «θαύμα» της κυβέρνησης  στην Υγεία: Ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι χωρίς υπηρεσίες

 

Ηλί­ας Σιώ­ρας, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων του «Ευαγ­γε­λι­σμού» και ο Γιώρ­γος Μου­σγάς, δημο­σιο­γρά­φος σχο­λιά­ζουν ην τοπο­θέ­τη­ση του Αλέ­ξης Τσί­πρα στην Ωρα του πρωθυπουργού.

Στις 17 Μαρ­τί­ου 2017 ο πρω­θυ­πουρ­γός απά­ντη­σε σε Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση για την Υγεία και η εικό­να που παρου­σί­α­σε είναι αυτή ενός «μικρού θαύ­μα­τος». Είναι έτσι;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο