Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

Η Ομά­δα Εικα­στι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών διορ­γα­νώ­νει έκθε­ση με θέμα

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

23 & 1

Δημιουρ­γοί εκθέ­τουν για μαθη­τές και φίλους

Εγκαί­νια την Τρί­τη 27 Ιανουα­ρί­ου και ώρα 20.00 στη Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Πειραιά

ZOGRAFIKH

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο