Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θανατηφόρες «καταιγίδες» σκόνης

Η Ινδία δια­νύ­ει μία περί­ο­δο με ισχυ­ρές και θανα­τη­φό­ρες «καται­γί­δες» σκό­νης φέτος. Ήδη 71 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν ως απο­τέ­λε­σμα καται­γί­δων και κατα­κλυ­σμού σκό­νης. Η
πλη­γεί­σα περιο­χή εκτεί­νε­ται από τη δυτι­κή Βεγ­γά­λη στα ανα­το­λι­κά της χώρας, έως το Ουτάρ Πρα­ντές στα βόρεια. Οι καται­γί­δες ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στούν και αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο