Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θρασύδειλα φασιστοειδή «χάκαραν» ιστοσελίδα ξερνώντας αντικομμουνισμό

Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς επέ­λε­ξαν άγνω­στοι για να εξα­πο­λύ­σουν δια­δι­κτυα­κή επί­θε­ση σε ενη­με­ρω­τι­κή ιστο­σε­λί­δα, ξερ­νώ­ντας αντι­κομ­μου­νι­σμό αλλά και απειλές. 

Συγκε­κρι­μέ­να, αργά το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, θύμα «χάκερς» έπε­σε η ιστο­σε­λί­δα «Ημε­ρο­δρό­μος», στην οποία οι άγνω­στοι δια­δι­κτυα­κοί εισβο­λείς ανάρ­τη­σαν το λογό­τυ­πο της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής με το σύν­θη­μα «καλή χρο­νιά γεμά­τη σαπούνια». xrusaugi

Σε κεί­με­νο τους, γραμ­μέ­νο σε greeklish, οι «χάκερς» εξα­πέ­λυ­σαν ύβρεις και αντι­κομ­μου­νι­στι­κές κορώ­νες (βλ. φωτό). 

Το πρό­βλη­μα στην ιστο­σε­λί­δα απο­κα­τα­στά­θη­κε λίγη ώρα αργότερα. 

Είναι δεδο­μέ­νη η απε­ρί­φρα­στη κατα­δί­κη από το «Ατέ­χνως» και το τεί­χος που λόγω και έργω υψώ­νει σε τέτοιου τύπου επιθέσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο