Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Νίκος Παππάς — «Ακρόπολη»: τέτοιες συμπτώσεις!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Έκπλη­ξη προ­κά­λε­σε η δήλω­ση του υπουρ­γού Επι­κρα­τεί­ας Νίκου Παπ­πά, το Σάβ­βα­το 4 Απρί­λη, για τις κατα­λή­ψεις: «Κάποιοι από τη Δεξιά χρη­σι­μο­ποιούν τους αντιεξουσιαστές». 

Η πρώ­τη έκπλη­ξη υπο­χώ­ρη­σε όταν δια­πι­στώ­σα­με τη σύμ­πτω­ση της δήλω­σης Νίκου Παπ­πά με το πρω­το­σέ­λι­δο που είχε την Παρα­σκευή 3 Απρί­λη η Χρυ­σαυ­γί­τι­κη «Ακρό­πο­λη».

«Ακρόπολη» Παρασκευή 3 Απρίλη

«Ακρό­πο­λη» Παρα­σκευή 3 Απρίλη

Την έκπλη­ξη δια­δέ­χτη­καν ερω­τή­μα­τα και σκέψεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο