Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι original, οι imitation και ο Λαός

Οι original έφε­ραν σε πέρας με επι­τυ­χία τις εντο­λές της αστι­κής τάξης. Τώρα θ’ ανα­λά­βουν οι imitation το δύσκο­λο έργο να προσ­δώ­σουν σ’ αυτές λαϊ­κή συναίνεση…
…η εργα­τι­κή τάξη, ο Λαός έχουν ΤΩΡΑ υπο­χρέ­ω­ση ν’ αυξή­σουν την επα­γρύ­πνη­ση τους, να δια­ψεύ­σουν ότι συναινούν…

Νίκος Βουρ­τσά­νης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο