Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία…

… και το όνο­μα του Παύ­λου Φύσ­σα για να μας θυμί­ζει ότι ο φασι­σμός είναι εχθρός του ανθρώπου.

Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί,
του σκε­φτό­με­νου ανθρώ­που είναι εχθροί
(Ν. Χικμέτ)

Σε ειδι­κή εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο δήμος Κερα­τσι­νί­ου — Δρα­πε­τσώ­νας, σε συνερ­γα­σία με την οικο­γέ­νεια και τους φίλους του Παύ­λου Φύσ­σα, η οδός Πανα­γή Τσαλ­δά­ρη μετο­νο­μά­στη­κε σε Οδό Παύ­λου Φύσσα.

Fyssa1

 

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο