Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πέθανε η ηθοποιός Γιούνις Γκέισον, το πρώτο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ

Απε­βί­ω­σε σε ηλι­κία 90 ετών η Βρε­τα­νί­δα ηθο­ποιός Γιού­νις Γκέι­σον, η οποία ερμή­νευ­σε το πρώ­το κορί­τσι του Τζέιμς Μποντ στον κινη­μα­το­γρά­φο, στην ται­νία «Τζέιμς Μποντ, πρά­κτωρ 007 ενα­ντί­ον δρος Νο» (1962), ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι παρα­γω­γοί του ΟΟ7.

«Είναι με ιδιαί­τε­ρη θλί­ψη που μαθαί­νου­με πως η Γιού­νις Γκέι­σον, το πρώ­το μας ‘κορί­τσι του Τζέιμς Μποντ’, που υπο­δύ­θη­κε τη Σίλ­βια Τρεντς στον ‘Δρα Νο’ και στο ‘Από τη Ρωσία με αγά­πη’ απε­βί­ω­σε. Οι σκέ­ψεις μας στην οικο­γέ­νειά της», δηλώ­νουν ο Μάικλ Γουίλ­σον και η Μπάρ­μπα­ρα Μπρο­κό­λι στον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό του διά­ση­μου κατα­σκό­που της Αυτού Μεγαλειότητος.

Αν και είχε αρχι­κά είχε εμφα­νι­στεί για τον ρόλο της Μις Μανι­πέ­νι, η Γιού­νις Γκέι­σον εξα­σφά­λι­σε τελι­κά εκεί­νον του κορι­τσιού του Τζέιμς Μποντ, Σίλ­βια Τρεντς.

Ήταν η πρώ­τη που γοή­τευ­σε τον Τζέιμς Μποντ στο «Τζέιμς Μποντ, πρά­κτωρ 007 ενα­ντί­ον δρος Νο», αν και στην ιστο­ρία έμει­νε κυρί­ως η Ούρ­σου­λα Άντρες που έπαι­ξε επί­σης στην ταινία.

Η Γιού­νις Γκέι­σον είχε εμφα­νι­στεί επί­σης στην ται­νία «Η εκδί­κη­ση του Φραν­κεν­στάιν» (1958).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο