Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πανελλήνιες εξετάσεις: Πρεμιέρα με Νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των ΓΕΛ

Στη «μάχη» για μία από τις 68.574 θέσεις στα ελλη­νι­κά Ανώ­τα­τα Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα μπαί­νουν σήμε­ρα, Παρα­σκευή, οι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών Λυκεί­ων (ΓΕΛ). Ως είθι­σται, κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των εξε­τά­σε­ων, οι υπο­ψή­φιοι εξε­τά­ζο­νται στο μάθη­μα της Νεο­ελ­λη­νι­κής Γλώσ­σας και Λογο­τε­χνί­ας (Γενι­κής Παιδείας).

Οι υπο­ψή­φιοι των ΓΕΛ «παίρ­νουν τη σκυ­τά­λη» από τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, οι οποί­οι εξε­τά­στη­καν χθες, Πέμ­πτη, στο μάθη­μα των Νέων Ελλη­νι­κών. Όλα κύλη­σαν ομα­λά κατά την πρώ­τη ημέ­ρα των Πανελ­λα­δι­κών, χωρίς να προ­κύ­ψουν προβλήματα.

Σημειώ­νε­ται, ότι αύριο, Σάβ­βα­το 3 Ιου­νί­ου, είναι η δεύ­τε­ρη ημέ­ρα εξε­τά­σε­ων για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ, κατά την οποία θα εξε­τα­στούν στα Μαθη­μα­τι­κά (Άλγε­βρα).

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο