Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποντιακοί χοροί, του Βάλια Σεμερτζίδη

semertzitis-1 semertzitis-2 semertzitis-3 semertzitis-4

 

19 Μάη, Ημέ­ρα Μνή­μης της Γενο­κτο­νί­ας των Ελλή­νων του Πόντου

Στις 24 Φεβρουα­ρί­ου 1994 η Βου­λή των Ελλή­νων ψήφι­σε ομό­φω­να  την ανα­κή­ρυ­ξη της 19ης Μαΐ­ου ως Ημέ­ρα Μνή­μης για τη Γενο­κτο­νία του Ποντια­κού Ελλη­νι­σμού. Μεγά­λο θέμα. Ένα ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα με θύμα τον Ποντια­κό Ελληνισμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο