Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου

ΕΚΘΕΣΗ

«Πάρις Πρέ­κας και Μερό­πη Πρέ­κα: Δύο Δημιουρ­γοί — Δύο Κόσμοι»

«Πάρις Πρέ­κας και Μερό­πη Πρέ­κα: Δύο δημιουρ­γοί — Δύο κόσμοι» είναι ο τίτλος της μεγά­λης έκθε­σης που εγκαι­νιά­ζε­ται την Τρί­τη 14 Νοέμ­βρη, στις 19.30, στο Τελ­λό­γλειο Ίδρυ­μα (Αγ. Δημη­τρί­ου 159Α, τηλ. 2310991610). Η έκθε­ση θα λει­τουρ­γεί έως τις 28 Γενά­ρη 2018.

«Ένα συγκι­νη­τι­κά υπέ­ρο­χο, αγα­πη­μέ­νο ζευ­γά­ρι καλ­λι­τε­χνών-πνευ­μα­τι­κών ανθρώ­πων που συμπο­ρεύ­τη­καν σαρά­ντα πέντε χρό­νια παρου­σιά­ζε­ται μέσα από το έργο του στο Τελ­λό­γλειο: Ο Πάρις Πρέ­κας και η Μερό­πη Στε­φα­νά­του Πρέ­κα», σημειώ­νει σε κεί­με­νό της στον κατά­λο­γο της έκθε­σης η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του Δ.Σ. Τελ­λο­γλεί­ου, καθη­γή­τρια του ΑΠΘ Αλε­ξάν­δρα Γου­λά­κη — Βου­τυ­ρά, που έχει τη γενι­κή ευθύ­νη της διοργάνωσης.

ΘΕΑΤΡΟ

«Ο συλ­λέ­κτης»

Το θρί­λερ «Ο συλ­λέ­κτης» που βασί­ζε­ται στο μυθι­στό­ρη­μα του Τζον Φόουλς παρου­σιά­ζει το θέα­τρο Πόλη σε σκη­νο­θε­σία Χρή­στου Καρα­σαβ­βί­δη στις 8.30 μ.μ. Φωκαί­ας 4 και Αρι­στο­τέ­λους, πλα­τεία Βικτωρίας

“Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην” στο θέα­τρο Σφενδόνη

Το θρυ­λι­κό έργο «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην» ανε­βαί­νει για δεύ­τε­ρη σεζόν, υπό την σκη­νο­θε­τι­κή ματιά του Απόλ­λω­να Παπα­θε­ο­χά­ρη, με τη Ρού­λα Πατε­ρά­κη στο ρόλο της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην και τη Μπέ­τυ Λιβα­νού στο ρόλο της Μπλανς. Το διά­ση­μο θρί­λερ του αμε­ρι­κά­νι­κου κινη­μα­το­γρά­φου είχε ενώ­σει αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά δυο ιέρειες του Χόλυ­γουντ, την Μπέ­τυ Ντέ­η­βις και την Τζό­αν Κρώ­φορντ. Το «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην;» έγι­νε τερά­στια εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία όταν βγή­κε στους κινη­μα­το­γρά­φους το 1962. Ήταν υπο­ψή­φιο για πέντε Όσκαρ, και ο ρόλος της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην απο­τέ­λε­σε για την Ντέι­βις και την αίτια για την ενδέ­κα­τη υπο­ψη­φιό­τη­τα της για τα Όσκαρ. Θέα­τρο Σφεν­δό­νη (Μακρή 4, Πλά­κα). Στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 10 έως 16 ευρώ.

Η «Μαντάμ Σου­σού» επιστρέφει

Η Δήμη­τρα Παπα­δο­πού­λου υπο­δύ­ε­ται τη θρυ­λι­κή ηρω­ί­δα του Δημή­τρη Ψαθά, σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Κακλέα. Το ρόλο του πτω­χού ψαρο­πώ­λη συζύ­γου της Σου­σούς θα ενσαρ­κώ­σει ο Κώστας Κόκλας. Στο ρόλο του Μηνά ο Άλκης Κούρ­κου­λος. Θέα­τρο Παλ­λάς: Βου­κου­ρε­στί­ου 5. Τηλ: 2103213100. Εισι­τή­ρια από 85 ευρώ έως 10 ευρώ. Ώρα 19.00.

  • Η «Αριά­γνη»,  το δεύ­τε­ρο μέρος από την τρι­λο­γία «Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες» του Στρα­τή Τσίρ­κα, παρου­σιά­ζε­ται στο Θέα­τρο Τέχνης Καρό­λου Κουν στις 6 μ.μ. σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Λεο­ντά­ρη. Φρυ­νί­χου 14, Πλάκα
  • «Ηταν όλοι τους παι­διά μου» του Αρθουρ Μίλερ, σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Μόσχου, στο θέα­τρο Εμπο­ρι­κόν στις 8 μ.μ. (Σαρ­ρή 11, Ψυρρή).
  • «Αία­ντας» του Σοφο­κλή σε σκη­νο­θε­σία Χρή­στου Σου­γά­ρη στο Από Μηχα­νής Θέα­τρο (Ακα­δή­μου 13, Αθήνα).

“Φυλα­κι­σμέ­νες”

Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT παρου­σιά­ζει τις “Φυλα­κι­σμέ­νες”, των Ignacio del Moral  & Verónica Fernández, σε μετά­φρα­ση Μαρί­ας Χατζηεμ­μα­νου­ήλ και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρα­τζιά, με έναν 16μελή θίασο.

“Φυλα­κι­σμέ­νες” στον Πολυ­χώ­ρο VAULT

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο