Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

1944: Ξεδιπλώνεται η βάρβαρη, ιμπεριαλιστική, βρετανική επίθεση

Στις 6 Δεκέμβρη 1944 η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ απηύθυνε προς τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας και της Σοβιετικής Ενωσης, έκκληση να επέμβουν «για να πάψει το πυρ των βρετανικών στρατευμάτων εναντίον του αγωνιζόμενου ελληνικού λαού». Με άλλη έκκλησή της προς τους φιλελεύθερους ανθρώπους όλου του κόσμου, ζητούσε την ενεργητική συμπαράστασή τους, για να σταματήσει η σφαγή του ελληνικού λαού. Παρόμοια έκκληση προς τους εργάτες, τους λαούς και τις κυβερνήσεις των συμμάχων εθνών, απηύθυνε και η διοίκηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Ομως, η μηχανή της βάρβαρης βρετανικής ιμπεριαλιστικής επέμβασης είχε βάλει εμπρός και χωρίς ενδοιασμούς προχωρούσε. Είχε, βέβαια, ανάγκη και τη βοήθεια των ντόπιων αντιδραστικών δυνάμεων.

Την προηγουμένη, στις 5 Δεκέμβρη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ, σε τηλεγράφημά του προς τον Βρετανό πρεσβευτή στην Αθήνα Λίπερ, έγραφε: «Μην απασχολείσθε πλέον με τους διαφόρους ελληνικούς κυβερνητικούς συνασπισμούς. Τίθεται ζήτημα ζωής και θανάτου. Πρέπει να παρακινήσετε τον Παπανδρέου, να πράξει το καθήκον του και να τον διαβεβαιώσετε ότι εις την περίπτωσιν αυτήν θα τον υποστηρίξωμεν με όλας μας τας δυνάμεις. Παρήλθεν, πλέον, η εποχή καθ’ ην μία οιαδήποτε ομάς Ελλήνων πολιτικών ηδύνατο να ματαιώσει την εξέγερσιν του όχλου. Η μόνη ελπίς του είναι να συνεργαστεί μεθ’ ημών διά την αποσόβησιν ενδεχόμενης συμφοράς».

Ενώ στο διπλωματικό επίπεδο η πολιτική της Βρετανίας συνιστούσε ενίσχυση του Παπανδρέου ως μοναδικού αντίπαλου δέους στις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης, στο στρατιωτικό επίπεδο οι διαταγές ήταν κατηγορηματικές: καταστροφή με όλα τα μέσα των δυνάμεων του ΕΛΑΣ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, με τηλεγράφημά του προς το στρατηγό Σκόμπι, διέτασσε επίθεση με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις: «Είσθε υπεύθυνος, του τηλεγραφεί, διά την τήρησιν της τάξεως εις τας Αθήνας και διά την καταστροφήν όλων των ομάδων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ…μη διστάσετε να ενεργήσετε ως να ευρίσκεσθε εις μίαν μόλις καταληφθείσαν υπό του στρατού πόλιν, όπου έχει εκραγεί επαναστατικόν κίνημα… Πρέπει να κρατήσωμεν τας Αθήνας και να επιβληθώμεν. Εάν τούτο το επιτύχετε χωρίς αιματοχυσίαν, θα είναι διά σας, αλλά και με αιματοχυσίαν θα είναι επίσης κατόρθωμα εάν αυτή είναι απαραίτητος» (οι υπογραμμίσεις είναι του ίδιου του Τσόρτσιλ).

Δεκέμβρης 1944: Δόξα και τιμή στους αγωνιστές του ΕΛΑΣ