Περιήγηση: Έκρηξη σε εργοστάσιο

Επικαιρότητα
Έκρηξη σε εργοστάσιο στα Γρεβενά — Εργαζόμενος βαριά τραυματίας

Έκρη­ξη σημειώ­θη­κε σε εργο­στά­σιο στην περιο­χή Μαυ­ρα­ναί­οι, στα Γρε­βε­νά. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες υπάρ­χει ένας σοβα­ρά τραυ­μα­τία εργα­ζό­με­νος που μετα­φέρ­θη­κε με…