Περιήγηση: Αθηνά Ζύμαρη

Επικαιρότητα
Εκδικάστηκε η κατάπτυστη αγωγή από παράγοντα της Χρυσής Αυγής κατά δημοσιογράφου

Στο Μονο­με­λές Πρω­το­δι­κείο Πει­ραιά εκδι­κά­στη­κε χτες η κατά­πτυ­στη αγω­γή σε βάρος της Αθη­νάς Ζύμα­ρη, εκλεγ­μέ­νης δημο­τι­κής συμ­βού­λου Περά­μα­τος με τη…