Περιήγηση: Αναλένα Μπέρμποκ

Διεθνή
Παιχνίδια πολέμου _Μ.Ζαχάροβα: “Αγοράστε στην Α.Μπέρμποκ έναν χάρτη, ένα βιβλίο ιστορίας και τσίχλες για να λέει λιγότερες ανοησίες”

Ενώ το ματο­κύ­λι­σμα των λαών στην Ουκρα­νία καλά κρα­τεί _θυμίζουμε πω ξεκί­νη­σε –τυπι­κά 24 Φεβρουα­ρί­ου 2022 ήδη 365+31+7 …403+ μέρες…

Διεθνή
Γερμανία: Η Μπέρμποκ δηλώνει απογοητευμένη που οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα

Η Γερ­μα­νί­δα υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ανα­λέ­να Μπέρ­μποκ εξέ­φρα­σε την απο­γο­ή­τευ­σή της για τις περιο­ρι­σμέ­νες επι­πτώ­σεις που έχουν οι οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις οι…