Περιήγηση: Ανθή Γουρουντή

Εκδηλώσεις
«Χριστούγεννα στον Πειραιά»

Το Πει­ραϊ­κό Φωνη­τι­κό Σύνο­λο Libro Coro και η Ανθή Γου­ρου­ντή ετοί­μα­σαν ένα εορ­τα­στι­κό πρό­γραμ­μα, με τίτλο «Χρι­στού­γεν­να στον Πει­ραιά», που θα παρου­σια­στεί στον Πει­ραϊ­κό Δημο­τι­κό Κινηματογράφο…